หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สป.อว. จับมือ เอ็มเท็ค สวทช. และ สจล. วิจัยนวัตกรรมเพื่อชาติ 6 โครงการ  (อ่าน 12 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 พ.ค. 22, 19:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.)จับมือ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าโครงการบริหารจัดการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า วิศวกรอาวุโส สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) และ ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 6 โครงการ”
นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าโครงการบริหารจัดการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า วิศวกรอาวุโส MTEC สวทช. กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารให้กับกองส่งเสริมและประสานประโยชน์เพื่อวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.) ซึ่งเป็นแหล่งทุน โครงการนี้เริ่มจากกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้จากการทำวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) ต่อยอดองค์ความรู้เดิม สู่การบริหารจัดการโครงการ และได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่าย สวทช. และ อว. สู่กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นเป็นโครงการเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ปัจจุบันผลงานที่ร่วมพัฒนาภายใต้โครงการนี้ มีมากกว่า 200 โครงการ และ สจล. ในฐานะผู้รับทุน ผมมั่นใจว่าโครงการฯนี้จะนำไปต่อยอด ใช้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้า และขยายมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป”
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยและพัฒนา และคิดค้นงานทางด้านวิศวกรรมยุคใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทั้งด้านการแพทย์ การคมนาคม เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมไทยให้สะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและวงการอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาคิดค้นหลายด้านอย่างต่อเนื่อง วิกฤตโควิด-19 ทำให้สจล. และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในบ้านเราตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์จากฝีมือคนไทยภายในประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงที”
จากความสนับสนุน ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” ได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จแก่สังคมและเศรษฐกิจส่วนรวม เป็นที่พึ่งแก่สังคม ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาชาติ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 6 โครงการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาสร้างระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำมาใช้ใหม่
โดยดร.วิจิตร กิณเรศ และทีมงาน ได้พัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ด้วยการบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสมา ประหยัดพลังงาน ไม่เกิดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งานยาวนาน ควบคุมการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
2.โครงการพัฒนาเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง
วิจัยและพัฒนาโดย ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ โครงการนี้ตอบโจทย์การทำงานภายในโรงพยาบาล การทำงานของเครื่องจ่ายออกซิเจนชิ้นนี้ อากาศบริสุทธิ์จะผ่านการกรองด้วย Filter สามารถควบคุมให้อัตราออกซิเจน ปรับค่าออกซิเจนได้ 21-100% ควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนและอุณหภูมิของอากาศผ่านมือถือและควบคุมระยะไกล
3. โครงการสร้างเครื่องช่วยหายใจ Ambubag เพื่อส่งต่อผู้ป่วย และ
4. โครงการสร้างเครื่องช่วยหายใจ Ambubag แบบบีบอัตโนมัติ
โครงการที่ 3 และ 4 พัฒนาโดย ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ และทีมงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นำมาใช้แทน Ventilator หลักการคือ ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ควบคุมการบีบ Ambubag แทนมือ สามารถควบคุมปริมาตรของอากาศ ความดันของอากาศ และ I:E ratio หรืออัตราส่วนระหว่างเวลาที่ใช้ในการหายใจเข้าต่อหน่วยเวลาที่ใช้ในการหายใจออกได้ มีการเสริมฟังก์ชั่นให้สามารถทำงานได้เทียบเท่า Ventilator โครงการนี้สามารถส่งมอบให้กับโรงพยาบาลได้มากกว่า 100 เครื่อง
5. โครงการพัฒนาสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการเพื่อการพาณิชย์
รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา และทีมทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ บริษัท ดีเท็กซ์ ดีไซน์ จำกัด โดยนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ทดแทนกำลังพลในอุตสาหกรรมบริการซึ่งมีความเสี่ยงสูง เช่น การตรวจการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยนำหุ่นยนต์มาใส่ฟังก์ชั่นการทำงานของ Guard Tour ช่วยลดความเสี่ยงภัยกรณีพบการบุกรุก การต่อสู้ การปะทะ การบาดเจ็บ
6. โครงการพัฒนาสร้างโครงสร้างกระดูกภายนอกสำหรับเพิ่มสมรรถนะการเดินและการยกของ
พัฒนาและออกแบบโดย อ.นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท ดีเท็กซ์ ดีไซน์ จำกัด ผลงานโครงสร้างกระดูกภายนอก (Exoskeleton) ที่มนุษย์สามารถสวมใส่ภายนอกร่างกาย และทำงานประสานกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่เกิดจากการประยุกต์ศาสตร์ ทั้งวิทยาการหุ่นยนต์ ไบโอเมคาโทรนิกส์ และกายวิภาคศาสตร์ไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานหรือเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ให้เหมาะสม อุปกรณ์เหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ในการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป และยังรองรับสังคมผู้สูงวัยของไทย
นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.) กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานทางวิชาการของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกหลายแห่ง กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิชาการและนักวิจัยไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ และ สจล. ที่เป็นหน่วยงานกลุ่มสถาบันการศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานและมีบทบาทเด่นชัดในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับประเทศไทย
“ในฐานะที่ กปว.สป.อว. เป็นแหล่งทุนของโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ซึ่งมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีขึ้นในประเทศ จากเดิมที่เราเคยพึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในกลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีความรู้สึกชื่นชมยินดีในความสำเร็จและก้าวหน้าของนักวิจัยและนักวิชาการไทยที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน นำไปต่อยอด ขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพิ่มคุณค่าเชิงวิชาการและเศรษฐกิจ ให้กับโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าต่อไป”noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม