หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ม. ไหนบ้าง ที่ยังส่งเสริมประชาธิปไตย อย่างเข้มแข็ง?  (อ่าน 103 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 4 ต.ค. 11, 11:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เมื่อ "พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล" นศ.กฎหมาย ป.ตรี วิพากษ์ "แถลงการณ์โต้นิติราษฎร์" ของ "23 คณาจารย์"

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เขียนบทความวิพากษ์ "แถลงการณ์ 23 คณาจารย์" ที่ตั้งคำถามโต้แย้งข้อเสนอของ "คณะนิติราษฎร์" ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเอง มติชนออนไลน์เห็นว่าบทความดังกล่าวมีสาระน่าสนใจชวนถกเถียง จึงขออนุญาตนำเนื้อหาบางส่วนมาเผยแพร่ต่อดังนี้

ผมได้อ่านข่าว "คำแถลงการณ์ของคณาจารย์นิติศาสตร์" รายชื่อท้ายแถลงการณ์จำนวน 23 คน ... แก่นของ "แถลงการณ์ 23 คณาจารย์" คือ "อย่าไปต้านรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญในลักษณะที่จะทำให้ทักษิณได้ประโยชน์จากการต่อต้านสิ่งที่ไม่ชอบธรรมในระบบกฎหมาย" ทั้งๆ ที่ผู้ซึ่งได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ นาย ก. นาย ข. ฯลฯ หากแต่เป็นสามัญชนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่จะรอดพ้นจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมในวันนี้และภายหน้า

1.ก่อนอื่น ควรเท้าความก่อนว่า คณะนิติราษฎร์ ออกแถลงการณ์ "ข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ" บนจุดยืน ′นิติรัฐ-ประชาธิปไตย′ ด้วยเหตุนี้ คณะนิติราษฎร์ จึงเสนอให้ "ลบล้าง" ผลพวงจากการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของคณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ (นับแต่ การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรก 2490 เป็นต้นมา) การที่ "23 คณาจารย์" เสนอแนะให้ลบล้างไปถึง 24 มิถุนายน 2475 นั่นย่อมหมายได้โดยปริยายว่า "23 คณาจารย์" มุ่งให้ย้อนกลับไปปกครองในระบอบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใช่หรือไม่

ควรอธิบายให้เป็นวิทยาทานแก่สติปัญญาของ "คณาจารย์ทั้ง 23 คน" ด้วยว่า คณะราษฎร สถาปนา ′รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร′ เป็นการใช้ "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญแบบดั้งเดิม" (pouvoir constituant originaire) เพื่อก่อตั้ง ′ผู้ทรงอำนาจอธิปไตย′ ขึ้นใหม่ (หมายความว่า throw out อำนาจดั้งเดิม ไปเสีย โดยการจัดทำรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร) ปลดโซ่ตรวนพันธนาการจาก "การเมืองแบบเลือกไม่ได้" (การเมืองที่ต้องการพันธุกรรมสายเลือดเดียวกัน ; การเมืองที่ไม่ต้องการความหลากหลาย ; การเมืองที่ต้องการความสมานฉันท์หรือเอกภาพ ; การเมืองที่ต้องการความเงียบเชียบ)

การกระทำของคณะราษฎร จึงเป็น "รัฐประหารเพื่อสถาปนารัฐธรรมนูญ" ตามแนวคิด constitutionalism ขึ้นเป็นครั้งแรก

กล่าวในเชิงรูปธรรมได้ว่า การกระทำของคณะราษฎร ซึ่งใช้วิธีการ coup d′tat เพื่อ revolution (จัดทำรัฐธรรมนูญ) มิใช่ coup d′tat เพื่อย้อนกลับไปสู่อำนาจระบอบเดิม (ทำลายรัฐธรรมนูญ)

(คำว่า revolution เป็น "คุณค่า" (ในทางที่ดี หรือ ในทางที่เลว ก็ได้) ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย 2 ลักษณะ คือ violent action หรือ nonviolent action ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ "วิธีการ"

ส่วน coup d′tat เป็น "วิธีการ" ซึ่งมีลักษณะ violent action (โดยสภาพของการกระทำ ไม่ว่าจะมีการนองเลือดหรือไม่ เพียงว่า กระทำโดยผิดต่อรัฐ) รากศัพท์ของ coup d′tat คือ การกระทำผิดต่อรัฐ

ถามว่า "วิธีการ" ที่เป็นลักษณะ nonviolent action จะนำไปสู่ revolution ได้หรือไม่ (คำตอบคือ ยาก/นานนม เหมือนการวิวัฒนาการจาก สัตว์มีหาง กลายเป็น สัตว์ไร้หาง) และอาจต้องพิเคราะห์ violent ในทางนิยามว่า การอบรมสั่งสอนให้เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเด็ดขาด จัดเป็น violent หรือไม่

เมื่อสิ่งหนึ่ง เป็น "คุณค่า" กับ อีกสิ่ง เป็น "วิธีการ" ดังนั้น การนำสองเรื่องมาเทียบเคียง/จำแนกความแตกต่าง ย่อมผิดฝาผิดตัว (เป็นคนละเรื่อง) ครับ)

2."23 คณาจารย์" ควรอ่านแถลงการข้อเสนอนิติราษฎร์โดยใช้สติปัญญาอันพึงมี ก่อนที่จะวิจารณ์ แถลงการณ์ "การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549" ณ วันที่ 25 กันยายน 2554 กล่าวคือ โดยหลักทั่วไป ต้องลบล้างผลทางกฎหมายเหล่านั้นทั้งหมด แล้วมา valid ทีละเรื่อง โดยคำนึงถึงหลักความสุจริตและคุ้มครองหลักความเชื่อถือไว้วางใจของบุคคล ด้วยเหตุนี้ คณะนิติราษฎร์ จึงไม่เสนอให้ลบล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นการทั่วไป หากแต่เสนอให้ลบล้างเฉพาะมาตรา 36 และมาตรา 37 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ซึ่งบัญญัตินิรโทษกรรมความผิดฐานก่อกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญ ให้ถือเสมือนว่า เสียไป และไม่เคยเกิดผลขึ้นในระบบกฎหมาย

3.หลักในเรื่องต้นไม้เป็นพิษ อาจใช้ได้ในกรณีที่เป็น "คำสั่ง" หรือ "ประกาศ" ที่มุ่งโดยตรงต่อผลทางกฎหมายบังคับแก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง แต่สำหรับกรณี "คำสั่ง" หรือ "ประกาศ" ที่ส่งผลไปยังบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไปซึ่งกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก ทาง "23 คณาจารย์" ควรสำเหนียกถึงหลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐ ที่ต้องประกันความเชื่อถือไว้วางใจของเอกชนที่มีต่อระบบกฎหมายของรัฐ สำหรับ หลักต้นไม้เป็นพิษ ซึ่งเป็นหลักคิดในทางข้อเท็จจริงที่ส่งผลยุติเฉพาะคู่ความเป็นรายคดี หาได้ส่งผลบังคับผูกพันเป็นการทั่วไปบังคับแก่บุคคลทั้งหลายไม่ การหยิบยกหลักดังกล่าวมาโจมตี "ข้อเสนอนิติราษฎร์" จึงเป็นไปโดยความมักง่ายของ "23 คณาจารย์" โดยแท้

4.คณะนิติราษฎร์ ไม่เคยเสนอให้ลบล้าง "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549" และ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" เป็นการทั่วไป หากแต่ลบล้างเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ที่รับรองความชอบด้วยกฎหมายของคณะรัฐประหาร โดยอาศัย "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" โดยกระบวนการแก้รัฐเพิมเติมรัฐธรรมนูญ แล้วนำร่างแก้ไขฯ ไปลงประชามติ อันส่งผลเป็นการใช้ "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" จากการลงประชามติครั้งใหม่ในอนาคตจะลบล้างและยืนยัน "สถาปนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549" ไปพร้อมกันโดยสภาพ

5.เนื่องจาก "23 คณาจารย์" ชี้แจงหลักวิชาชีพและศีลธรรม น่าพิจารณา "บรรดา 23 คณาจารย์แต่ละคน" นะครับ ในฐานะที่พวกคุณเป็น คนสอนกฎหมาย (บางท่านก็ไปรับจ๊อบ เวลามีรัฐประหาร) คงทราบดีว่า บรรดาข้อกล่าวหาทางการเมืองทั้งหลาย เป็นเพียงความเห็น ตราบที่ยังไม่มีการพิสูจน์โดยกระบวนการยุติธรรมในระบบกฎหมายที่ปกติ (มิใช่ผลโดยตรงจากความมุ่งหมายของการทำรัฐประหาร รวมทั้งปราศจากการแต่งตั้ง หรือ ดำเนินการทั้งหมด หรือบางส่วนมาจากบุคคลซึ่งรับคำสั่งจากคณะรัฐประหาร) บรรดาข้อกล่าวหาชั่วบ้าง เลวบ้าง ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาทางการเมือง (เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง - อาจจริงหรือเท็จ ในข้อความนั้น) หาใช่ "ความจริง" ที่ผ่านกระบวนการโดยชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นและดำเนินการโดยชอบในระบบกฎหมายปกติ

6.กรณีที่ท่านยังมีทรรศนะต่อประชาชน ว่ายังไม่ฉลาดเท่าทันนักการเมือง, เช่นนี้ คณาจารย์ทั้ง 23 คน ก็เป็น ประชาชนของรัฐนี้ล่ะครับ ... และพึงสังวรณ์ถึงความป่าเถื่อนทางความคิดของ "คณาจารย์ทั้ง 23" ที่วางเจตจำนงทางการเมืองของตนเป็นที่ตั้ง แล้วยัดเยียดความโง่ให้ ประชาชนคนอื่นๆ ซึ่งอาจจะหมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ของรัฐด้วยโดยนัย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1317640611&grpid=01&catid=&subcatid=
ู^
^
q*062q*062q*062

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 4 ต.ค. 11, 11:42 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมเห็น รายการ The daily dose ประกาศเชิญ ตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 23 ท่านไปออกรายการ และ/หรือ ใครก็ได้ที่ต้องการไปดีเบตกับคณะนิติราษฎร์ ด้วยหลักกฎหมาย หลักการปกครอง เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ว่าแนวคิด หลักคิด ของฝ่ายไหนคือทางออก ตามระบอบประชาธิปไตย

- อดีตนายกมาร์คและพรรค ปชป. เท่าที่จับกระแสได้ ดูเหมือนตอนนี้จะพยายามถอยห่างจากประเด็นนี้ เพราะคงรู้ดีว่ามันได้ไม่คุ้มเสีย เผลอๆ ไม่มีโอกาสได้เกิด

ดูเหมือนว่าตัวตายตัวแทนของคณะรัฐประหาร คนที่เคยได้ดิบได้ดีจากการรัฐประหาร ที่เรียงหน้ากันออกมาในตอนแรกจะเริ่มอ่อนแรงลง หลังการจากพยายามปลุกกระแสต้านการแก้ 112 แต่สังคมไม่ตอบรับ ด้วยหลักการและเหตุผลของคณะนิติราษฎร์ ยากที่ฝ่ายไม่เหตุด้วยจะโต้แย้งด้วยหลักกฎหมาย เว้นเสียแต่ความพยายามเบี่ยงเบน ตอบโต้ในทางการเมือง และการพยายามดิสเครดิจคณะนิติราษฎร์ ซึ่งก็ฟังไม่ขึ้นอีกนั่นแหละ

ในทางตรงกันข้ามฝ่ายที่สนับสนุนคณะนิติราษฎร์ กลับมีมากขึ้นๆ ทั้งปริมาณและมุมมองที่แหลมคม

ต้องติดตามดูครับว่ามือกฎหมายใหญ่ (ใครอ่ะ??) ของคณะรัฐประหารจะแก้เกมส์นี้อย่างไร

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 4 ต.ค. 11, 11:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตาม กาลเวลา ถ้า ฝืน กระแส คงจะทำให้ พัง.... q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 4 ต.ค. 11, 11:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ลืมประเด็นสำคัญไป มหาวิทยาลัยที่คณาจารย์ทั้ง 23 ท่านสังกัดแหละ ที่ผมเห็นว่า ไม่ได้ส่งเสริมหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 4 ต.ค. 11, 14:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

รัฐประหารดี หรือ ไม่ดี ไม่ต้องเถียงกัน

ให้ดูคนทำรัฐประหารว่าได้รับการยอมรับแค่ไหน

ศาลให้การรับรองเป็นรัฏฐาธิปัตย์

ชลิต พุกผาสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
(คมบ.)คนมันบ้า
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 5 ต.ค. 11, 06:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
หลักวิชาการไดๆก็ไร้ค่า ถ้านำมาปฎิบัติแล้วคนเป็นทุกข์ ประชาชนเดือดร้อน ประเทศชาติล่มจน เพราะมันก็เป็นแค่หลักวิชาการ ไม่ใช่กฎตายตัว ใช้ได้ดีในอีกที่ แต่อาจใช่ไม่ได้เลยในอีกที่ หรือใช้ได้แต่ผลสัมฤทธิ์กลับลดคุณภาพลง มันต้องดูสถานที่ บุคคล ที่ตนจะนำไปใช้ด้วยว่าเหมาะหรือไม่

อย่าอ้างแต่หลักวิชาการที่เรียนมาโดยไม่ลืมตามองความจริงที่เกิด ใช้แล้วทำแล้วหายนะมาเยือนประเทศ คนตายเป็นกอง ก็ยังหลับหูหลับตาโทษคนในประเทศโทษคนตายไปเรื่อยเปื่อย ถ้าหลักวิชาการที่ว่าและนำมาใช้มันดีจริงเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ของดีจริงถ้ารู้ว่าจะเกิดความเสียหายตรงใหนเขาก็เลี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่หลับตาชนจนประเทศพัง

ตรงกันข้าม ต่อให้คิดนอกกรอบ ที่ไม่มีหลักวิชาการไดๆรองรับเลย แต่ใช้แล้วพอเหมาะต่อความต้องการของคนในประเทศ เกิดความพอดีในสังคม สามารถพัฒนาเดินหน้าไปได้ด้วยสงบสะดวกราบรื่นเจริญรุ่งเรือง ก็ควรเอามาใช้ แต่บางคนที่เรียนมาแต่หลักทิษฎีมาตลอดชีวิตแทบจะไม่เคยสัมผัสปัญหาอุปสรรคในชีวิตจริงๆเลย เหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฝ่อ

เขากลับติดหล่มวิชาการที่เรียนมา เกิดเป็นวันก็นำแต่หลักวิชาการที่เรียนมาออกมาพร่ำเพ้อไปวันๆ โดยไม่ยอมลืมตาขึ้นดูความจริงเลยว่าใช้แล้วเป็นยังไง พอมีไครจะทำอะไรให้ประเทศเดินต่อให้ดีแค่ใหน ถ้าขัดกับสิ่งที่ตนเรียนมาก็โดดออกมาขวางความเจริญของบ้านเมืองชนิดยอมตายก็มี ไม่อยากจะเรียกว่าเครื่องมือเกษตรสมัยโบราณ แต่วิธีการของเขาใกล้เคียงทีเดียวแหละ ดีแค่ใหนเขาก็ไม่เอาหรอก ถ้าขัดกับทิษฎีที่เขารียนมา
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ประชาธิปไตย รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม