หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สสว. เผยผลผู้เข้ารอบสุดท้าย “สุดยอด SMEs แห่งชาติ”  (อ่าน 116 ครั้ง)
Guest
FYI
เรทกระทู้
« เมื่อ: 22 ก.ย. 14, 22:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สสว. ประกาศผลคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโค้งสุดท้ายชิงรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 6 รวม 36 ราย จากผู้สมัครกว่า 1,000 ราย พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่มอบรางวัลอย่างสมศักดิ์ศรี
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมการประกวด “รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ” หรือ SMEs National Awards เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดการสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานไปสู่ระดับสากล
ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ยังคงอ้างอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ
“การประกวดในปีนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,050 ราย ทั้งจากภาคการผลิต การค้า การบริการ และวิสาหกิจที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวม 19 กลุ่มธุรกิจ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการสัมภาษณ์ และการตรวจประเมินสถานประกอบการ จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 36 ราย ที่มีสิทธิเข้าชิงรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6”
โดยผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท นอกจากจะได้ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จะได้รับสิทธิพิเศษตามที่ สสว. จัดขึ้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และสิทธิการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์องค์กรในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สสว.
นอกจากนี้ สสว. ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดค่าเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันเพิ่มฯ การยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกของสถาบันเพิ่มฯ เป็นเวลาระยะ 1 ปี รวมถึงสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตลาดทุน แนวทางในการจัดหาทุน การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง
“สสว. หวังว่า การจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัว และตระหนักถึงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล”
นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 36 ราย
โดยทำการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ คือผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป จะได้รับรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 700-799 คะแนน จะได้รับรางวัล “SMEs ดีเด่น” และผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 600-699 คะแนน จะได้รับรางวัล “SMEs ดาวรุ่ง” โดยในแต่ละรางวัลจะไม่มีการจำกัดจำนวนของรางวัล
สำหรับงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารอบสุดท้าย
รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6
1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1.1 บริษัท ซันไซน์อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด
1.2 บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
1.3 บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1.4 บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด
1.5 บริษัท เวย์ตาน่า จำกัด
1.6 บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด
2. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
2.1 บริษัทคัฟเวอร์แนนท์ จำกัด
3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
3.1 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟจำกัด
4. ธุรกิจหัตถกรรม
ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
5. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
6. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
6.1 บริษัท กลอบอลซีล จำกัด
6.2 บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด
7. ธุรกิจพลาสติกและยาง
7.1 บริษัท ทีมพลาส เคมิคอล จำกัด
7.2 บริษัท ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด
8. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
8.1 บริษัท เซเว่น ซีส์ อินโนเวชั่น จำกัด
8.2 บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด
8.3 บริษัท ชัยวัชระรับเบอร์ จำกัด
9. ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
10. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
11. ธุรกิจเซรามิก
ไม่มีกิจการได้รับรางวัล
12. ธุรกิจค้าปลีก
12.1 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
12.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอสบีแก๊ส
12.3 บริษัท ไลท์ติ้ง แอคเชลโชรี่ จำกัด
13. ธุรกิจซ่อมบำรุง
13.1 บริษัท เดอะคูล เซอร์วิส จำกัด
14. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
14.1 ปานวิมานรีสอร์ท
14.2 น่านบูติกโฮเทล
14.3 บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
14.4 บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด
15. ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ
15.1 บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด
15.2 บริษัท ลูนูลา จำกัด
16. ธุรกิจโลจิสติกส์
16.1 บริษัท เอส.พี.เค เครน จำกัด
17. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
17.1 บริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกส์ โซลูชั่น จำกัด
17.2 บริษัท ดร.อรวรรณ โฮลิสติกแอนตี้ เอจจิ้ง อินสติติว จำกัด
17.3 บริษัท บ้านประคบทองไทยสปา จำกัด
17.4 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
17.5 บริษัท ทิวาริน จำกัด
17.6 บริษัท เคลอินดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
18. ธุรกิจก่อสร้าง
18.1 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
18.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลบุรีรัมย์
19. ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
19.1 บริษัท ที-เน็ต จำกัด
19.2 บริษัท วังดุม เมาท์เทน แคมป์ จำกัด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  smes SMEs awards 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม