หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เอสซีจี เคมิคอลส์ นำร่องเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งแรกของไทย  (อ่าน 48 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 2 ธ.ค. 14, 16:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ล่าสุดสองบริษัทในกลุ่มฯ ได้แก่ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) สองโรงงานแรกของประเทศไทย จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ประกาศเดินหน้ายกระดับอีก 11 โรงงานของบริษัทฯ ในมาบตาพุดให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายในปี 2558 ชี้ย้ำภาคอุตสาหกรรมต้องรับฟังปัญหาของชุมชนและสังคม จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เปิดเผยว่า "เอสซีจี เคมิคอลส์ ดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชนเป็นอันดับแรก ซึ่งในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท ในการบริหารจัดการโรงงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งกำหนดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสื่อมวลชน มาใช้กับสองโรงงานในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้แก่ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมุ่งพัฒนาด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศในโรงงาน (Eco Efficiency) และการพัฒนาชุมชนที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชน (Outcome Impact) เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยูร่วมกับชุมชน รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากชุมชน โดยมีเกณฑ์ 14 ด้าน ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งสองโรงงานได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสองแห่งแรกของประเทศไทย"

นายสมชาย กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งสองบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ผ่านการประเมินคือ เราถือว่าการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นนโยบายหลัก จนชุมชนมีความพึงพอใจ พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายร่วมกันที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำหรับนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เช่น การพัฒนาอาชีพด้วยการสนับสนุนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่การให้ความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ วัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพและรูปลักษณ์ของสินค้า รวมถึงการหาช่องทางการตลาด ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 82 ล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี โครงการ One Manager One Community (OMOC) โดยผู้จัดการแต่ละคน จะดูแลชุมชนหนึ่งชุมชน โดยเข้าไปรับฟังปัญหาและร่วมหาทางออกให้กับชุมชน เป็นต้น “
“สำหรับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น การนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบระหว่างโรงงาน (Industrial Symbiosis) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้คิดค้นนวัตกรรมสารเคลือบผิวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม ที่ชื่อว่า “อิมิสโปร” (Emisspro) มาใช้ภายในโรงงาน และยังให้บริการกับอุตสาหกรรมภายนอกด้วย นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมเพื่อช่วยเรื่องการจัดการมลภาวะอากาศ การจัดการน้ำและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการกากของเสีย โดยเปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่า เช่น ปุ๋ยไส้เดือนดินจากกากตะกอนอินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น”

“และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของโรงงานให้อยู่ในระดับโลกเราได้คิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ ที่ชื่อว่า ซี-บอท (Ci-Bot) เพื่อใช้ตรวจสอบสภาพของท่อภายในเตาโรงงานปิโตรเคมีให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไปตรวจสอบสภาพท่อ และล่าสุดเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจากบริษัทระดับโลกมาประยุกต์ไช้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอีกด้วย”

นายสมชาย กล่าวถึงแผนงานในปีหน้าว่า “ในปีหน้า (2558) บริษัทฯ มีแผนพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมอีกประมาณ 160 ล้านบาท และพร้อมยกระดับโรงงานอีก 11 แห่งของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในมาบตาพุด ให้ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครบทุกโรงงานภายในปี 2558 สำหรับแผนพัฒนาด้านที่สอง คือ ด้านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านนิคมอุตสาหกรรมด้วย คือ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ซึ่งเราได้นำหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีหน้า เราจะเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Excellency ต่อไป”

“สำหรับเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก จะทำให้ชุมชนมีความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นที่จะอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเกณฑ์ที่ช่วยสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเกณฑ์ที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ตั้งแต่กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายไปสู่การเป็น Eco Industrial Town หรือ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยในภาคอุตสาหกรรมจะต้องเป็น Eco Factory ส่วนภาคสังคมและชุมชน จะต้องเป็น Eco Community เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน" นายสมชายกล่าวทิ้งท้าย


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  เอสซีจี เคมิคอลส์ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม