หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผู้รับเหมาพาคนนอกเข้าพื้นที่งาน ถือเป็นการบุกรุกไหม  (อ่าน 54 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 ก.ค. 17, 12:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

มุมกฎหมาย ผู้รับเหมาพาคนนอกเข้าพื้นที่งาน ถือเป็นการบุกรุกไหม

มีประเด็นคำถามเกิดขึ้น ว่า กรณี ผู้รับเหมา มารับจ้างทำงาน รับเหมาก่อสร้าง บ้านให้กับผู้ว่าจ้าง เกิดรู้สึกอยากจะโชว์ผลงานให้กับคนอื่นได้เห็นว่างานที่ตนเองรับทำนั้นดีและมีคุณภาพแค่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาโอกาสที่จะลูกค้ารายใหม่ๆ ด้วยการให้ดูผลงานจริงของตนเอง ก็เลยพาบุคลนั้นๆ หรือ บางทีก็พาเข้ามาเป็นหมู่คณะเข้ามาเยี่ยมชมเลยก็มี ซึ่งกรณีแบบนี้ เคยมีปัญหากรณีพิพาทระหว่าง ผู้รับเหมา กับ เจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าของบ้านรู้สึกไม่พอใจ ที่อยู่ๆ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็พาใครก็ไม่รู้เข้ามาภายในสถานที่ของตนเอง กรณีแบบนี้ จะถือว่าเป็นการ “บุกรุก” ที่มีความผิดตามกฎหมายได้หรือไม่... เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้รับเหมา ไม่ทราบ และส่วนมากเลยไม่ได้คิดในประเด็นนี้เสียด้วยซ้ำ แค่อยากจะแสดงผลงายของตนเองให้เห็นประจักษ์ ให้คนได้มาดูของจริงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในฝีมือและผลงานของตัวเอง ดังนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ และ houzzMate ก็ได้นำเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ได้ทราบกัน...

มีประเด็นคำถามเกิดขึ้น ว่า กรณี ผู้รับเหมา มารับจ้างทำงาน รับเหมาก่อสร้าง บ้านให้กับผู้ว่าจ้าง เกิดรู้สึกอยากจะโชว์ผลงานให้กับคนอื่นได้เห็นว่างานที่ตนเองรับทำนั้นดีและมีคุณภาพแค่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาโอกาสที่จะลูกค้ารายใหม่ๆ ด้วยการให้ดูผลงานจริงของตนเอง ก็เลยพาบุคลนั้นๆ หรือ บางทีก็พาเข้ามาเป็นหมู่คณะเข้ามาเยี่ยมชมเลยก็มี ซึ่งกรณีแบบนี้ เคยมีปัญหากรณีพิพาทระหว่าง ผู้รับเหมา กับ เจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าของบ้านรู้สึกไม่พอใจ ที่อยู่ๆ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็พาใครก็ไม่รู้เข้ามาภายในสถานที่ของตนเอง กรณีแบบนี้ จะถือว่าเป็นการ “บุกรุก” ที่มีความผิดตามกฎหมายได้หรือไม่... เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้รับเหมา ไม่ทราบ และส่วนมากเลยไม่ได้คิดในประเด็นนี้เสียด้วยซ้ำ แค่อยากจะแสดงผลงายของตนเองให้เห็นประจักษ์ ให้คนได้มาดูของจริงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในฝีมือและผลงานของตัวเอง ดังนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ และ houzzMate ก็ได้นำเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ได้ทราบกัน...

คำถาม : ผู้รับเหมาพาบุคคลภายนอกมาดูบ้านที่เขาทำงานก่อสร้าง จะถือว่าเป็นการบุกรุกหรือไม่

ความเห็นนักกฎหมาย :

“หลายครั้ง ที่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการมักอึดอัดใจกับการที่ผู้รับเหมามักพาบุคคลภายนอกี่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง หรือเข้ามาดูบ้านที่ผู้รับเหมา รับจ้างก่อสร้างอยู่ ในกรณีเช่นนี้ ในทางกฎหมายจะเป็นการบุกรุกหรือไม่นั้น ในที่นี้ต้องมาพิจารณาในความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไป กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตร 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ใน เคหสถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครอง ของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะ ห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 362 และมาตรา 364ดังกล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ในการที่บุคคลใดจะมีความผิดฐานบุกรุกได้ จะต้องมีการกระทำที่เป็นการ ‘เข้าไป’ ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ซึ่งการที่ผู้รับเหมาพาบุคคลภายนอกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นการเข้าไปตามมาตรา 362หรือมาตรา 364 แล้ว แต่ทั้งนี้ การเข้าไปดังกล่าวจะเป็นความผิดตามมาตรา 362 หรือมาตรา 364 ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าไป ได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ มีเจตนาที่จะเข้าไปแย่งการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขา หรือ มีเจตนารบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข เช่น เข้าไปโดยมีเจตนาจะไปแย่งเอาที่ดินเขามาเป็นของตน เข้าไปเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ของเขา เข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลความลับที่เขาหวงห้าม หรือหากเป็นกรณีตามมาตรา 364 เป็นเรื่องของการเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างของเขาแล้วไม่ยอมออกมาหรือกล่าวโดยสรุปก็คือ จะเป็นความผิดฐานบุกรุกได้ ต้องเป็นการเข้าไปโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่หรือผู้มีอำนาจอนุญาตนั่นเอง

ทั้งนี้ ปัญหาต่อมาก็คือ ผู้รับเหมาจะถือได้หรือไม่ว่า เป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้เข้าไป กรณีดังกล่าว ต้องพิจารณาตามเจตนาของตัวผู้รับเหมาและผู้เข้าไปเป็นกรณีๆไป เช่น หากผู้ที่เข้าไปกับผู้รับเหมา เข้าไปเพื่อไปให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามคำขอร้องของผู้รับเหมา หรือ เข้าไปเพื่อไปดูสถานที่ๆ ตนต้องนำสินค้าหรือสัมภาระมาลงไว้ หรือ เพียงแค่ต้องการไปชื่นชมความสวยงามของสถานที่หรือเยี่ยมชมฝีมือการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา หรือเข้าไปเพียงเพราะเป็นผู้ช่วย ผู้ติดตามของผู้รับเหมา ฯลฯ เช่นนี้ก็อาจถือไม่ได้ว่า ผู้เข้าไปนั้นมีเจตนารบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติของเจ้าของสถานที่ก่อสร้าง เว้นเสียแต่ ในระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับเจ้าของบ้าน (เจ้าของสถานที่) จะได้มีข้อตกลงกันไว้แต่แรกแล้วว่า ห้ามมิให้ผู้รับเหมาพาบุคคลอื่นหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงานเข้าไปในสถานที่ก่อสร้าง เช่นนี้หากมีการฝ่าฝืนก็อาจสามารถดำเนินคดีต่อผู้เข้าไปในความผิดฐานบุกรุกได้

สำหรับบุคคลที่เข้าไปโดยมีเจตนารบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์มาโดยชัดแจ้งแต่แรกอยู่แล้วนั้น ก็อาจมีความผิดฐานบุกรุกได้ เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ก่อนผู้รับเหมาจะพาบุคคลภายนอกเข้าไป ก็ควรขออนุญาตหรือบอกกล่าวเจ้าของสถานที่เสียก่อน เพื่อความบริสุทธิ์ใจและลดข้อกังขาที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งได้ในภายหลัง”

นี่เป็นความเห็นของนักกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ผู้รับเหมา พาบุคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่การทำงานที่ตนเองทำงาน รับเหมาก่อสร้างอยู่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และอาจจะเกิดเป็นความผิดทางกฎหมายได้ หากมีลักษณะที่เข้าข่ายการบุกรุก เข้าไปรบกวน หรือก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่ ดังนั้นหากว่าต้องการพาบุคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็ควรที่จะทำการบอกกล่าว ขออนุญาตและทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้านเสียก่อน หากได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนค่อยพาเข้าไป และต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหา แบบนี้ก็จะไม่เข้าข่ายความผิดในเรื่องการบุกรุกตามกฎหมาย

ขอบคุณบทความจาก : http://www.houzzmate.com/topic/1707220907225269

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ผู้รับเหมา  กฎหมายก่อสร้าง  ผู้รับเหมาพาคนอื่นเข้ามาในบ้าน  กฎหมายบุกรุก 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม