หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: โลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ในกรณีการวางแผนการผลิต/การผลิต ( ตอนที่ 2 )  (อ่าน 14 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 มี.ค. 19, 13:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
โลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ในกรณีการวางแผนการผลิต/การผลิต ( ตอนที่ 2 )

ผู้เขียน นายเผด็จเกียรติ นิลบล ( PhD.)

          จากตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงห่วงโซ่อุปทานจะครอบคลุมตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต/การผลิต คลังสินค้า/กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการแรกๆของโซ่อุปทาน และกล่าวว่าว่าโลจีสติกส์เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งตอนที่แล้ว ได้พูดถึงกรณีการจัดหาวัตถุดิบ
          ในตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึง การวางแผนการผลิต/การผลิต ซึ่งการวางแผนการผลิต/การผลิต เป็นโซ่อุปทานที่ใหญ่มากๆ ประกอบด้วยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละปัจจัยจะช่วยกันทำให้การผลิตมีคุณภาพที่ดี ต้นทุนต่ำ ของเสียน้อย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตามเป้าหมายและตรงเวลา เป็นต้น การผลิตจะกอบด้วยหลายๆปัจจัย ดังต่อไปนี้

1.   พนักงาน
2.   การวางแผนการผลิต
3.   การผลิต
4.   วิศวกรรม
5.   ควบคุมคุณภาพและระบบคุณภาพ

1.พนักงาน ( Employee )
          ปัจจัยหลักของการวางแผนการผลิต/การผลิต อย่างแรกคือพนักงานที่จะทำงาน ในบริษัทหรือโรงงานทั่วๆไปจะแบ่งพนักงานออกเป็นหลายระดับดังต่อไปนี้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น หัวหน้างาน พนักงาน เป็นต้น โดยมีหน้าที่คร่าวๆดังต่อไปนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะดูแลภาพรวมเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย และรายรับ-รายจ่ายในขบวนการต่างๆ และอื่นๆ , ผู้บริหารระดับต้นจะดูแลเกี่ยวกับการวางแผนต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น, หัวหน้างานจะดูแลเป้าหมายการผลิต การควบคุมของเสีย รวมทั้งพนักงาน เป็นต้น , พนักงานจะทำงานในขบวนการต่างๆตามที่หัวหน้างานจัดวางไว้ เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นว่าพนักงานทุกๆส่วนงานมีความสำคัญแต่ละหน้าที่มากๆ โดยพนักงานควรจะต้องมีความสามารถ การศึกษา ประสบการ์ณ ในแต่ละตำแหน่ง อย่างเหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นการเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าได้คนที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ทำงาน ก็จะให้การทำงานเป็นไปอย่างราบลื่น
          ถ้าผู้อ่านสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคคล ( HRM ) การอบรมและการพัฒนา ( HRD )  เป็นต้น ซึ่งการจัดการ HRM/HRD ยังแบ่งเป็น ทฤษฎี กิจกรรม กลยุทธ์ อีกมากมาย

2.การวางแผนการผลิต ( Planning )
          การวางแผนการผลิตเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ การวางแผนการผลิตจะต้องดูแลตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต รวมถึงการจัดเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า
การจัดเตรียมวัตถุดิบนั้น ทางวางแผนจะทำการเช็ค forecast จากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการผลิตภ์เท่าไหร่ หลังจากนั้นจะทำการคำนวนวัตถุดิบว่าต้องทำการสั่งซื้อเท่าไหร่ และวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ เมื่อเตรียมข้อมูลแล้วจะทำการเรียกทุกฝ่ายประชุม เพื่อให้ทุกๆฝ่ายทราบจะได้ทำการเตรียมพร้อมเพื่อทำการผลิต และจัดเตรียมคลังสินค้า เป็นต้น
            การวางแผนกการผลิตนั้น จะเป็นขบวนการที่ค่อนข้างจะซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การผลิต คลังสินค้า ดังนั้นผู้อ่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือด้านโซ่อุปทาน การบริหารอุตสาหกรรม หรือ หนังสือเกี่ยวกับวิศวอุตสาหการ เป็นต้น

3.การผลิต ( Production )
            เมื่อทำการวางแผนการผลิตแล้ว ฝ่ายผลิตจะทำการจัดเตรียมพนักงาน เครื่องจักร พื้นที่ เป็นต้น เพื่อทำการผลิต โดยฝ่ายผลิตจะทำการวางแผนการผลิตเพื่อไห้ได้ตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาต่างๆที่หน้างาน ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สินค้าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นฝ่ายผลิตจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปที่คลังสินค้า
             ขบวนการผลิตนั้นเป็นขบวนการที่ต้องใช้หลักทฤษฎี ประสบการ์ณ เข้ามาประกอบด้วย โดยปกติฝ่ายผลิตจะเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทหรือโรงงาน ดังนั้นท่านที่จะทำฝ่ายผลิตจึงต้องมีคุณสมบัติค่อนข้างจะสูง ถ้าผู้อ่านต้องการความรู้เพิ่มเติมสามารถอ่านหนังสือเกี่ยวกับการผลิตได้ การผลิตจะมีหนังสือเกี่ยวกับบริหารอุตสาหกรรม หรือหนังสือของวิศวอุตสาหการ เป็นต้น

4.วิศวกรรม ( Engineering )
             งานวิศวกรรมนั้นเป็นส่วนงานที่สำคัญในการผลิตสินค้า งานวิศวกรรมจะประกอบด้วยผู้ที่มีความสามารถต่างๆทางวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยจะทำงานร่วมมือกัน ในขบวนการผลิตงานวิศวกรรมจะทำการออกแบบการผลิต เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียในขบวนการผลิตและทำการแก้ไข ออกแบบการผลิตเพื่อให้ใช้เวลาน้อยที่สุด ออกแบบลดต้นทุนในขบวนการผลิต สร้างหรือปรับปรุงเครื่องให้ให้มีประสิทธิภาพสูงสูด เป็นต้น
              งานวิศวกรรมนั้นจะประกอบด้วยหลายๆอย่างเช่น การออกแบบ การวิเคราะห์ การสร้างและการปรับปรุง เป็นต้น ดังนั้นงานด้านวิศวกรรมจึงควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง ผู้อ่านสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จาหหนังสือเกี่ยวกับ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรรมไฟฟ้า หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

5.การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ( Quality Control and Quality Assurance )
             ในขบวนการผลิตนั้น การควบคุมคุณภาพและประกันคุณถาพ ( QC/QA ) เป็นขบวนการที่สำคัญ เพื่อที่จะรับประกันได้ว่าสินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
การควบคุมคุณภาพ จะทำการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ โดยเมื่อวัตุดิบเข้ามา ฝ่ายคุณภาพจะตรวจเช็คความเรียบร้อยด้านคุณภาพของวัตถุดิบโดยอาจจะทำการสุ่มตัวอย่างหรือตรวจทั้งหมดก็ได้ และเมื่อวัตถุดิบได้เข้าไปในขบวนการผลิต ฝ่ายคุณภาพจะดูและการทำงานของพนักงานว่าทำถูกขั้นตอนหรือไม่ รวมทั้งสุ่มผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตว่ามีความถูกต้องตรามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ หรืออาจจะหาข้อผิดพลาดอื่นๆในการผลิต เพื่อทำการแก้ไขทันที
              เมื่อสินค้าได้รับการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนต่างๆแล้ว  จะทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกันสินค้านั้น


              ดังนั้นจะเห็นว่าการวางแผนการผลิต/การผลิต เป็นทฤษฎีและการทำงานที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆ ผู้เขียนพยายามเขียนให้สั้นและอ่านง่ายๆที่สุด แม้ว่าผู้เขียนจะเขียนย่อที่สุดแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคุมหลายๆเรื่อง ดังนั้นผู้อ่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเกี่ยวกับ โลจีสติกส์และโซ่อุปทาน บริหารอุตสาหกรรม การจัดการการวางแผนการผลิตและการผลิต หรือหนังสือเกี่ยวกับวิศวอุตสาหการ เป็นต้น ส่วนตอนที่ 3 เกี่ยวกับ คลังสินค้า/การกระจายสินค้า ผู้เขียนได้เชิญ ดร.เขตอรัญ จันทร์สระแก้ว เป็นผู้เขียน ท่านทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ในจังหวัดระยอง ท่านเป็นอาจารย์พิเศษและนักวิจัย อีกด้วย  โดยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน คลังสินค้า/การกระจายสินค้า ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติจริงในด้านคลังสินค้า/การกระจายสินค้า เป็นต้น
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม