หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มั่นใจกุ้งซีพีเอฟ ปลอดภัยจากโควิด ด้วยระบบการเลี้ยงมาตรฐานระดับโลก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: viranwan ที่ 29 ธ.ค. 20, 09:13 น

มั่นใจกุ้งซีพีเอฟ ปลอดภัยจากโควิด ด้วยระบบการเลี้ยงมาตรฐานระดับโลก


กระทู้: มั่นใจกุ้งซีพีเอฟ ปลอดภัยจากโควิด ด้วยระบบการเลี้ยงมาตรฐานระดับโลก
เริ่มกระทู้โดย: viranwan ที่ 29 ธ.ค. 20, 09:13 น
มั่นใจกุ้งซีพีเอฟ ปลอดภัยจากโควิด ด้วยระบบการเลี้ยงมาตรฐานระดับโลก ป้องกันโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถส่งตรงกุ้งคุณภาพดี จากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย สู่ผู้บริโภคโดยไม่มีการผ่านตลาดสดกลาง

(https://www.wearecp.com/wp-content/uploads/2020/12/cpf-3-23122020-2-840x392.jpg)

การจัดการฟาร์มด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ เป็นการเลี้ยงกุ้งที่สามารถควบคุมป้องกันโรคจากภายนอก ไม่ให้มีการปนเปื้อนเข้ามาในระหว่างการเลี้ยงได้ทุกขั้นตอน เช่น การคลุมตาข่าย     เพื่อป้องกันนก การกั้นรั้วรอบบ่อเพื่อกันพาหะนำโรคอื่นๆ เข้ามาในบ่อเลี้ยงกุ้ง และการใช้ระบบ Ultra filtration เพื่อกรองเชื้อโรคออก

นอกจากนี้ ยังใช้จุลินทรีย์ Biofloc เพื่อบำบัดสารอินทรีย์และของเสียภายในบ่อด้วย ทำให้สามารถลดการดึงน้ำจากภายนอกมาใช้

ส่วนนวัตกรรม 3 สะอาด เป็นการพัฒนาการเลี้ยงโดยให้ความสำคัญกับพันธ์กุ้ง บ่อเลี้ยง และน้ำ ต้องสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น ปลอดสารปนเปื้อน เป็นที่ต้องการของตลาด

(https://www.wearecp.com/wp-content/uploads/2020/12/cpf-3-23122020-840x560.jpg)

ทั้งนี้ ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างฟาร์ม มีระบบน้ำ และการบำบัดน้ำที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์และตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าฟาร์ม ซึ่งเป็นข้อบังคับอย่างเคร่งครัดของฟาร์ม

ส่วนแรงงานต่างด้าวทุกคนของซีพีเอฟ เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการจัดหาผ่านหน่วยงานที่รัฐบาลแต่ละประเทศให้การรับรองภายใต้บันทึกความเข้าใจ และนำเข้ามาถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานไทยทั้งหมด

ทั้งนี้ ซีพีเอฟมีกระบวนการส่งมอบสินค้าอย่างรัดกุม ด้วยการส่งกุ้งสดๆ ส่งตรงจากฟาร์มกุ้ง ถึงร้านค้า ร้านอาหาร และผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าในตลาดกลาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสของคน

(https://www.kaohoon.com/wp-content/uploads/2018/04/CPF.jpg)