หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ส่งกำลังใจมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: melonn9 ที่ 30 ม.ค. 21, 18:01 น

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ส่งกำลังใจมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัย


กระทู้: คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ส่งกำลังใจมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัย
เริ่มกระทู้โดย: melonn9 ที่ 30 ม.ค. 21, 18:01 น
ลมหนาวยังมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และมีประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ยังขาดแคลนและต้องการผ้าห่มกันหวานเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นอย่างมาก
.
 “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ และส่งมอบความอบอุ่นให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งกองทัพบก และกองทัพเรือ เดินทางไปในชุมชุนต่างเพื่อส่งมอบ “ผ้าห่มกันหนาว” ให้กับประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จ.อุดรธานี จ.นครพนม และ จ.อุบลราชธานี ฯลฯ
.
เพราะเราเชื่อว่า พลังคนไทยที่รักและห่วงใยกัน จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป.
.

(https://scontent.fbkk2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/142116237_851052865464361_2825508027461917100_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeFq7QxsCY7A_EjDfsKuf-DwrMruroi2To6syu6uiLZOjglXbYo8sU268GBY3fRiPJE&_nc_ohc=4uFtxo0qhdYAX-azdjo&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.fna&tp=6&oh=2e8d48bfcc7e56bb7709f6b023d8cc4d&oe=603BF49F)

#CommunityPower #KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย #WeBelieveInThaiPower

(https://scontent.fbkk2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/142085494_851052895464358_7120168624974245971_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeGRaLV8HmTSyustr-3VtBypVqBDi9ifIuVWoEOL2J8i5Zf7Vr0O-6CUQ58w39Nx0lw&_nc_ohc=zxiob1HnwgQAX-0kh3w&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.fna&tp=6&oh=169dbca2e1e342180ac3af77b2a2028a&oe=60391B8E)

(https://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/141346501_851052875464360_7862959072473432008_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeEa2jNOkLZNWVwhZE__O5tbJkBKiKt0Y5QmQEqIq3RjlGtXFrdPEk1t60tmQk1WlTY&_nc_ohc=dlOlFChKvjYAX8UILdR&_nc_ht=scontent.fbkk2-8.fna&oh=6c25ad07344e22bc9112ea191cdbf129&oe=603BB7C8)

(https://scontent.fbkk2-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/142375286_851052812131033_7140356878120377914_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeEqqKIp9coWbQ7AJTWvmWe6XxNrZW7LdpJfE2tlbst2kgT7vvG3spmHlI8Y9s1osfU&_nc_ohc=x8P1ffykZn4AX9lT3OY&_nc_ht=scontent.fbkk2-7.fna&oh=d4c3e38c284d49825cd51f3e27c30f03&oe=603A8DEE)

(https://scontent.fbkk2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/142013278_851052952131019_2012608710638249070_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeHT2BHLsKQnxwKQpi37fAwtLvcWUHYCXWIu9xZQdgJdYrk5246l7ASJsHWs9wSrqTM&_nc_ohc=-HDxJuD4XKAAX-ylzxj&_nc_ht=scontent.fbkk2-3.fna&oh=25d45f4d8d241bf1d65e6e49b3d90b77&oe=603B10A6)