หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Sasol เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: vividqest ที่ 24 ก.พ. 21, 10:01 น

Sasol เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563


กระทู้: Sasol เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เริ่มกระทู้โดย: vividqest ที่ 24 ก.พ. 21, 10:01 น
Sasol มีผลประกอบการที่ดีในระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 100% แตะที่ 1.53 หมื่นล้านแรนด์ จากระดับ 4.5 พันล้านแรนด์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า

ถึงแม้ราคาน้ำมันในรูปสกุลเงินแรนด์ต่อบาร์เรลจะปรับตัวลง 23% แต่ EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ลดลงเพียง 6% ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และรายจ่ายในการลงทุนที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย

กำไรของเราดีขึ้นเพราะรายการปรับค่าที่ไม่ใช่เงินสด ดังนี้

- กำไรจากการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินที่เป็นตัวเงินจำนวน 4.6 พันล้านแรนด์ เนื่องจากการแข็งค่าขึ้น 15% ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินแรนด์กับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563
- กำไรจากมูลค่าของตราสารทางการเงินและสัญญาอนุพันธ์จำนวน 5.0 พันล้านแรนด์
- กำไร 3.3 พันล้านแรนด์จากการแปลงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (FCTR) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการถอนการลงทุน 50% ในธุรกิจ LCCP Base Chemicals ในสหรัฐอเมริกา

ตัวเลขสำคัญ   ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2563   ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2562   เปลี่ยนแปลง %
EBIT (ล้านแรนด์)   21,650   9,853   >100
Adjusted EBITDA  [1] (ล้านแรนด์)   18,608   19,839   (6)
Headline earnings (ล้านแรนด์)   11,858   3,670   >100
Basic earnings per share (แรนด์)   23.41   6.56   >100
Headline earnings per share (แรนด์)   19.16   5.94   >100
Core headline earnings per share [2] (แรนด์)   7.86   9.25   (15)
เงินปันผลต่อหุ้น (แรนด์)         
-  ระหว่างกาล (แรนด์)   -   -   -
-  สุดท้าย (แรนด์)   -   -   -
 [1] Adjusted EBITDA คำนวณจากการปรับค่า EBIT สำหรับค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย, การชำระเงินโดยใช้หุ้น, รายการที่วัดใหม่, ความเคลื่อนไหวในข้อกำหนดทางสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด, กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง ช่วงเวลาเปรียบเทียบได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรวมผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดบนตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง เราเชื่อว่า Adjusted EBITDA เป็นมาตรวัดที่มีประโยชน์ในการประเมินกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ IFRS และอาจเทียบไม่ได้กับเกณฑ์วัดที่คล้ายคลึงกันที่รายงานโดยบริษัทอื่น ๆ (Adjusted EBITDA ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของข้อกำหนด JSE Limited Listings Requirements และควรอ่านควบคู่ไปกับข้อมูลพื้นฐานของการจัดเตรียมและข้อมูลทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลผลประกอบการเฉพาะกาลฉบับสมบูรณ์)
[2] กำไรทั่วไปต่อหุ้นที่ได้จากธุรกิจหลัก (Core HEPS) คำนวณจากกำไรทั่วไปต่อหุ้นด้วยรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น ผลจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน, ผลกำไรและขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด, การดำเนินธุรกรรม Khanyisa B-BBEE และการขาดทุนที่เกิดจาก LCCP ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาเปรียบเทียบได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรวมผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดบนตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง(Core HEPS ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของข้อกำหนด JSE Limited Listings Requirements และควรอ่านควบคู่ไปกับข้อมูลพื้นฐานของการจัดเตรียมและข้อมูลทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลผลประกอบการเฉพาะกาลฉบับสมบูรณ์) 
ข้อมูลตัวเลขสำคัญของเรามีดังต่อไปนี้

- สัดส่วนเงินทุนหมุนเวียน 14.9% เทียบกับ 14.6% ในช่วงเวลาก่อนหน้า การลงทุนในส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 2.73 หมื่นล้านแรนด์
- รายจ่ายในการลงทุนอยู่ที่ 7.5 พันล้านแรนด์
- เงินสดปกติคงที่ลดลง 10% (3.2 พันล้านแรนด์) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
- กำไรก่อนหักรายจ่ายดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 2.17 หมื่นล้านแรนด์ เทียบกับ 9.9 พันล้านแรนด์ในช่วงเวลาก่อนหน้า
- Adjusted EBITDA ลดลง 6% จาก 1.98 หมื่นล้านแรนด์ในช่วงเวลาก่อนหน้า สู่ระดับ 1.86 หมื่นล้านแรนด์
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เพิ่มเป็น 23.41 แรนด์ต่อหุ้น จากระดับ 6.56 แรนด์ต่อหุ้นในช่วงเวลาก่อนหน้า และ
- Headline earnings per share (HEPS) เพิ่มขึ้นกว่า 100% เป็น 19.16 แรนด์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

ผลประกอบการ (ล้านแรนด์)      EBIT (ล้านแรนด์)
ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2562   ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2563   -   ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2563   ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2562
10,348   10,807   Mining   1,732   1,374
2,635   1,988   Exploration and Production International   897   1,023
41,206   30,178   Energy   5,098   6,743
24,642   27,409   Base Chemicals   3,624   (1,488)
32,933   33,750   Performance Chemicals   1,754   1,294
 -EUR"   6   Group Functions   8,545   907
111,764   104,138   
Group performance   21,650   9,853
(12,594)   (12,170)   Intersegmental turnover
99,170   91,968   External turnover
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   ครึ่งปี31 ธันวาคม 2563   ทั้งปี30 มิถุนายน 2563   เปลี่ยนแปลง %
Total assets (ล้านแรนด์)   397,516   479,162   (17)
Total liabilities (ล้านแรนด์)   236,473   319,914   26
Total equity  (ล้านแรนด์)   161,043   159,248   1

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

รายงานผลประกอบการฉบับเต็มและผลประกอบการระหว่างกาลฉบับที่ผ่านการประเมินจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set

สามารถรับชมพรีเซนเทชันที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ที่
https://www.corpcam.com/Sasol22022021

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านเว็บแคสต์ในเวลา 15.00 น. (ตามเวลาแอฟริกาใต้) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลประกอบการและอัปเดตความคืบหน้าทางธุรกิจ

รายละเอียดการประชุม:

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564              เวลา
แอฟริกาใต้   15.00 น.
สหราชอาณาจักร   13.00 น.
สหรัฐอเมริกา (ET)   08.00 น.
ลิงก์การประชุมสด: https://www.corpcam.com/Sasol22022021Questions

เผยแพร่โดย:

Matebello Motloung ผู้จัดการ Group Media Relations
โทรศัพท์สายตรง: +27 (0) 10 344 9256, มือถือ: +27 (0) 82 773 9457
อีเมล: matebello.motloung@sasol.com


Alex Anderson ผู้จัดการอาวุโส Group External Communication
โทรศัพท์สายตรง: +27 (0) 10 344 6509, มือถือ: +27 (0) 71 600 9605
อีเมล: alex.anderson@sasol.com