หน้า : พิมพ์หน้านี้ - นุนาวุตเผยแพร่ร่างแผนการใช้ที่ดินฉบับปรับปรุงปี 2564

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 9 ก.ค. 21, 10:18 น

นุนาวุตเผยแพร่ร่างแผนการใช้ที่ดินฉบับปรับปรุงปี 2564


กระทู้: นุนาวุตเผยแพร่ร่างแผนการใช้ที่ดินฉบับปรับปรุงปี 2564
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 9 ก.ค. 21, 10:18 น
เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันนูนาวุต (Nunavut Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคมของทุกปี คณะกรรมการผังเมืองนูนาวุต (Nunavut Planning Commission: NPC) ได้เผยแพร่ร่างแผนการใช้ที่ดินปี 2564 ฉบับปรับปรุง ซึ่งกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและครอบคลุมผืนดินหนึ่งในห้าของแคนาดา ซึ่งคิดเป็นพื้นดินและพื้นน้ำราว 2.1 ล้านตารางกิโลเมตร

ร่างแผนการใช้ที่ดินนูนาวุต (Nunavut Draft Land Use Plan: NDLUP) ฉบับล่าสุดนี้เกิดจากการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกับชาวอินูอิต (Inuit) ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ของอินูอิต รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับดินแดน องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

"เรามีความยินดีที่ได้เผยแพร่ร่างแผนการฉบับปรับปรุงนี้ ซึ่งใช้แนวทางที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตที่เปราะบางของนูนาวุต ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" Andrew Nakashuk ประธานคณะกรรมการ กล่าว "มันคือเสียงสะท้อนของชาวนูนาวุต หรือนูนาวุมมิอุต) (Nunavummiut) และมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของชาวแคนาดาทุกคน"

ร่างแผนการใช้ที่ดินนูนาวุต ปี 2564 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้และการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานนูนาวุต (Nunavut Settlement Area) รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

ปกป้องที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่า รวมถึงกวางคาริบู นกอพยพ วอลรัส หมีขั้วโลก และวาฬ ที่กำลังถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยอื่นๆ;
ระบุประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ;
สนับสนุนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงเขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Manitoba - Kivalliq Infrastructure Corridor
กำหนดให้มีการคงสิทธิในสินแร่ที่มีมาอยู่เดิม; และ
สร้างความชัดเจนให้แก่เจ้าของที่ดินและผู้ใช้ที่ดินว่าโครงการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จะสามารถเกิดขึ้นได้ที่ไหนและเมื่อไหร่
NPC ได้รับเงินทุน 2.5 ล้านดอลลาร์จาก Indigenous and Northern Affairs Canada ให้จัดประชาพิจารณ์อีกรอบในภูมิภาค Kivalliq และ Kitikmeot เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประชาชนเกี่ยวกับร่างแผนการดังกล่าวก่อนที่จะยื่นขออนุมัติ

"ร่างแผนการใช้ที่ดินนูนาวุตเป็นเอกสารที่มีชีวิต (Living Document)  ซึ่งจะชี้นำและนำพาเราไปสู่อนาคตด้วยการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย" Sharon Ehaloak กรรมการบริหาร NPC กล่าว "คณะกรรมการยินดีที่ได้รับเงินทุนก้อนนี้ซึ่งจะช่วยให้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้อง เราร่างแผนการฉบับนี้โดยสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนูนาวุตและชาวนูนาวุต"

อ่านร่างแผนการใช้ที่ดินปี 2564 และความเป็นมาได้ที่: https://www.nunavut.ca/

เกี่ยวกับ Nunavut Planning Commission (NPC) Nunavut Planning Commission (NPC) มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ดำเนินการ และติดตามตรวจสอบแผนการใช้ที่ดินเพื่อการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาในพื้นที่ Nunavut Settlement Area โดย NPC ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ภายใต้ข้อตกลง Nunavut Agreement

สื่อมวลชนติดต่อ : Mike Murphy, Quinn Public Affairs, mike@quinnpublicaffairs, 613-220-9885