หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: porkaki141 ที่ 28 ส.ค. 21, 15:01 น

PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี


กระทู้: PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี
เริ่มกระทู้โดย: porkaki141 ที่ 28 ส.ค. 21, 15:01 น
PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 98.34 คะแนน ระดับ AA (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 95.24 คะแนน) เป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 8 ปี ตั้งแต่การเข้าร่วมประเมินในปี 2557 ติดอันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทย อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน และอันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน

        PEA  เข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รางวัลที่ได้รับจาก ป.ป.ช. ในครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค