หน้า : พิมพ์หน้านี้ - จีนจัดประชุม Asia Youth Leaders Forum (AYLF) ปี 2564 ที่นครกวางโจว

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 30 พ.ย. 21, 08:12 น

จีนจัดประชุม Asia Youth Leaders Forum (AYLF) ปี 2564 ที่นครกวางโจว


กระทู้: จีนจัดประชุม Asia Youth Leaders Forum (AYLF) ปี 2564 ที่นครกวางโจว
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 30 พ.ย. 21, 08:12 น
การประชุม Asia Youth Leaders Forum (AYLF) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "Open and Innovate - Cultivating Asia's Future through the Strength of Our Youth" (เปิดกว้างและสร้างสรรค์ - บ่มเพาะอนาคตของเอเชียด้วยพลังของเยาวชน) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีที่เขตหนานซา นครกวางโจว เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การประชุมนี้มีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมเกือบ 300 รายจากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งยังมีการเปิดตัวโครงการ "Asia Youth Development Initiative" ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีคุณ Liu Haijiang เลขาธิการ AYLF เป็นผู้แถลงเปิด ผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ต่างมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกันอย่างเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ วัฒนธรรม การพัฒนาพลศึกษาและการท่องเที่ยว การเงินระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการลงทุน การค้าระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงเอเชีย การดูแลสุขภาพและการกุศล ไปจนถึงความร่วมมือและการพัฒนาโครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งนำไปสู่การบรรลุฉันทามติในวงกว้าง

แถลงการณ์เปิดโครงการริเริ่ม "Asia Youth Development Initiative" ประจำปี 2564

เยาวชนในวันนี้คืออนาคตของเอเชีย เมื่อร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันในประเทศต่าง ๆ แล้ว เยาวชนก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเอเชียซึ่งเป็นบ้านของเราเองให้ก้าวหน้า สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเอเชียและโลก เช่นเดียวกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

เราขอเชิญชวนให้เยาวชนเอเชียเชิดชูความตกลงร่วมกันจากหลายฝ่าย เสริมสร้างการสื่อสารให้เข้มแข็ง ยกระดับความร่วมมือ และแบ่งกันโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ด้วยการยึดมั่นกับแนวคิดในการให้คำปรึกษา แสดงบทบาท และมอบผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเปิดกว้าง เยาวชนควรแสดงความรับผิดชอบและทำตามพันธสัญญาในการคืนพลังให้เอเชีย โดยเมื่อเรารวมพลังส่งเสริมนวัตกรรม เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในแวดวงวิทยาศาสตร์ การศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพแล้ว เราก็จะทำให้เอเชียเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ก้าวหน้า และเจริญรุ่งเรืองได้

เราขอเชิญชวนให้เยาวชนเอเชียมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้มนุษยชาติ บรรเทาความขัดแย้งในสังคม และเข้ามามีบทบาทสนับสนุนความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์และความพยายามของคนทั้งโลกในการรับมือปัญหาท้าทายที่มีร่วมกัน

เราขอเชิญชวนให้เยาวชนเอเชียรวมพลังสู้ปัญหาท้าทายที่มีร่วมกันในแง่ของสุขภาพมนุษย์ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เราควรเดินตามเส้นทางความร่วมมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสริมสร้างการกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสาธารณสุขโลก พร้อมคัดค้านความพยายามในการนำโควิด-19 มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือนำมาใช้ในทางผิด ๆ

เราขอเชิญชวนให้เยาวชนเอเชียขับเน้นให้เห็นความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติที่ปรากฏให้เห็นในการแข่งขันกีฬา มุ่งมีส่วนร่วมในงานแข่งขันกีฬาอันยิ่งใหญ่ เช่น โอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง พร้อมโชว์ให้โลกเห็นถึงพลังของเยาวชนเอเชียและภาพลักษณ์เอเชียที่เปิดกว้าง เสมอภาค และก้าวหน้า

เราขอเสนอให้เยาวชนเอเชียแสดงความเคารพและปกป้องธรรมชาติ ยึดมั่นในเส้นทางการพัฒนาที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และยั่งยืน รวมพลังปกป้องบ้านเกิดของเรา และแสดงพลังของเยาวชนเพื่อสร้างชุมชนที่มอบอนาคตร่วมกันแก่มนุษยชาติ

ที่มา: การประชุม Asia Youth Leaders Forum (AYLF) ประจำปี 2564