หน้า : พิมพ์หน้านี้ - หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: deksasodanam ที่ 25 เม.ย. 11, 16:45 น

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


กระทู้: หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เริ่มกระทู้โดย: deksasodanam ที่ 25 เม.ย. 11, 16:45 น
หลักสูตรวิศวกรรมยุคใหม่ รองรับตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน และรองรับ 3 Certificate หลักของระบบโทรคมนาคมยุคใหม่

         หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทย โดยเป็นการรวมหลักสูตรระหว่างสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิทยาการสารสนเทศ (IT) รวมอยู่ด้วยกัน (3 in 1) ในอัตราส่วน 4:4:2 ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักสูตร
          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering :ICE) มีโครงสร้าง 2 หลักสูตร คือ
                หลักสูตร 4 ปี
                     - รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
                     - รบนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                     
               หลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปีครึ่ง)
                     - รับนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความรู้พื้นฐานที่จะได้รับ
         ทางด้านโทรคมนาคม
            - ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  (Telecom Network and Computer Network)
   - PAN, LAN, WAN, MAN, IP, ARP, Routing, IPTable, Firewall, DNS, NAT, PAT, VLAN, VPN, MPLS
            - ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)
   - Wireless LAN, Wiremax, Zigbee, Bluetooth, RFID, RF, Media Communication, Twisted-pair Network Cables, Coaxial
            - ระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satellite)
   - Cellular, GSM ,GPRS , EDGA, CDMA, CDMA 2000-1x, CDMA2000 1xEV-DO, WCDMA, UMTS, GPS
            - การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและระบบสายอากาศ (Optical Fibre, Antenna)
   - Fiber to the Home (FTTH)

         ทางด้านคอมพิวเตอร์
           - ระบบปฏิบัติการ (Operation System) เช่น Linux, Unix, Window, Window Server
           - ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Language) เช่น C, C++, Java, ASP, PHP, HTML, Visual C++,Visual Studio .Net
           - ระบบฐานข้อมูล (Database) เช่น SQL, Oracle
           - การติดตั้งเซฟเวอร์ (Installation and Configuration) เช่น WEB Server, SQL Server, Mail Server, FTP Server, DNS Server
           - การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบเครือข่าย

Certificate
          ในปัจจุบันนี้ใบรับรองหรือ Certificate มีผลในการรับเข้าทำงานเป็นอย่างมาก ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Certificate จึงได้นำ 3 ใบรับรองหลัก ของเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ที่สำคัญเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการสอนในวิชา Computer Network, Mobile Communication, Operating Systems, Telecom Network เพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านอนาคตและการเข้าทำงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านโทรคมนาคมแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีในประเทศไทย โดยมี Certificate ดังนี้
   1. CCNA (Cisco Certified Network Associate Certification)
   2. FWL (Cisco Fundamentals of Wireless LANs Certification)
   3. CCNT (Certified in Convergent Network Technologies Certification)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ 02-9883655 ต่อ 2331
Email: tanatat@mut.ac.th,jirapat@mut.ac.th
http://www.telco.mut.ac.th
https://www.facebook.com/pages/Telco-MUT/118084858271051