หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เรียนโลจิสติกส์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: vezeus ที่ 17 ก.พ. 12, 22:37 น

เรียนโลจิสติกส์


กระทู้: เรียนโลจิสติกส์
เริ่มกระทู้โดย: vezeus ที่ 17 ก.พ. 12, 22:37 น
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2555 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีค่าลงทะเบียนแต่ละเทอมไม่ถึง 5000 บาท และมีหลักสูตรที่เน้นได้ทำงานจริง เห็นจากสถานที่จริง มีการพาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ คณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการขนส่ง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กรมการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ท่าอากาศยาน หรือ คลังสินค้าของบริษัทที่รับขนส่งสินค้าทางอากาศ ของสายบินทั้งในและระว่างประเทศ และ อื่น ๆ ในตำแหน่งงานดังนี้
- Freight Forwarding Manager/Officer
- Dispatcher &Transportation Scheduler Manager/Officer
- Goods Handling Manager/Officer
- Transportation Vehicle Demand Manager/Officer
- Procurement or Purchasing Supervisor/Officer
- Warehouse Supervisor/Officer
- Inventory Controller/Supervisor/Officer
- Logistics and Supply Chain Analyst/Supervisor/Officer
- Distribution Center Management Supervisor/Officer
- Production Planning Supervisor/Officer
- Customer Service or Customer Relation Management Representative
- Import-ExportCoordinator Officer or Shipping Agent
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้นำนักศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย
http://youtu.be/8KcR2AtMPkI
สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาได้ที่
http://www.facebook.com/pages/Logistics-ManagementDRU/230946526920575
สมัครเรียน
http://202.28.54.201/entry/entry2555.html