หน้า : พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรมช่วงปิดเทอม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: ค่าย SE-ED Kiddy Camp ที่ 14 ก.พ. 13, 14:40 น

กิจกรรมช่วงปิดเทอม


กระทู้: กิจกรรมช่วงปิดเทอม
เริ่มกระทู้โดย: ค่าย SE-ED Kiddy Camp ที่ 14 ก.พ. 13, 14:40 น
 ปิดเทอมนี้ ไปค่าย SE-ED Kiddy Camp กันเถอะ
·         SE-ED English Camp : Life in the Jungle วันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เสริมสร้างพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนทำให้น้องๆ กล้าที่จะพูด และใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
·         SE-ED Super Camp : Save the World วันที่ 2-5 เมษายน 2556 ณ ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน 1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา 3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ 4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้องๆ อย่างสมบูรณ์แบบ
·         SE-ED iKids Camp : ตะลุยโลกหุ่นยนต์แสนสนุก วันที่ 23-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เป็นค่ายที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ที่ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของ รูปแบบ (Design), การนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Function), การเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง  (Material) และ การเพิ่มคุณค่าของงานประดิษฐ์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology) เน้นพัฒนามุมมองของ “นวัตกรรม” ให้กับน้องๆ
และกิจกรรมเช้าไป-เย็นกลับ ที่สนุกสนานอีกมากมาย ณ SE-ED Learning Center ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.se-edlearning.com/se-ed-kiddy-camp หรือโทรศัพท์ 02-657-6003
 
ขอบคุณมากค่ะ