หน้า : 1 2  พิมพ์หน้านี้ - เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:39 น

เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:39 น
เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???

 q*021 q*096 q*021

ผมแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองว่า "พรบ.นิรโทษกรรม...ทำให้คนไทย ปรองดอง"

(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/12/icfikg79eg7fdebj7ejfk.jpg)

ขอขอบคุณที่มา : [http://www.komchadluek.net/cartoon/]http://www.komchadluek.net/cartoon//size]

R6BDfxf6UwQ

q*021 q*096 q*021

(http://webboard.news.sanook.com/forum/?action=dlattach;topic=3458321.0;attach=1066444;image)

(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/386/4386/images/2f6bbab3.gif)(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/386/4386/images/2f6bbab3.gif)(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/386/4386/images/2f6bbab3.gif)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:39 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/11/jj8i5c8dfdk5dbjbbcb67.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:40 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/08/kc899gdcdf96ec6iba6b5.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:40 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/14/ha5f88idbhk89hi8daacc.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:41 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/07/fd996fjf9ih6789bahckh.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:42 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/06/jeaa66hjbb9hfihif9bba.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:42 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/05/76beaacahkadhi6i5aakk.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:43 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/04/fe7h65jbeji7ej7jcf9bd.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:45 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/04/ej8ehb68bajbbg6jg8aki.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:45 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/11/01/5ed9h9k76a5cajabieaa7.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:46 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/31/7i6b7fe9jbe8jbbgedbdb.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:47 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/30/iajkkh95ead5ck98haadg.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:47 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/29/5f9cgi9d85if7bibdaj8f.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:48 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/29/gc9jed7akhefefdbagadg.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:48 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/28/9babjedah9fk7b76geeja.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:49 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/24/b97bfe5889ieabb5cdahg.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:51 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/24/f9jfe969jacab8kfa6abd.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:51 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/22/9baidbakccfbibgb86jah.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:52 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/21/b9bgfbeeaggbe65djkbde.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:53 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/21/79k9egbgbh7ci79cffihg.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:53 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/18/f5bdef9bbj5hkbhfab6b9.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:54 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/17/ejbhbb87aegkdgikddb76.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:54 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/16/dcegfabi5dg9ghaagcajd.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:55 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/15/cggikebkfkfd8aa687haj.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:57 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/14/b8879gkebg5ki8ik9biea.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 20:58 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/14/kagebef6ibb7e5fb89fdj.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:12 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/10/ahabbad6fke6a6iicggi7.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:13 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/09/58cfjkckfd7ag6ddf767a.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:14 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/08/6bjkaca9a88ahge5fb9gj.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:14 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/08/95aki8fd9689dac99adih.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:15 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/07/ij7b89a6icc9hkgdjf6hk.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:15 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/03/ghcadbjeafiaeek5efb8a.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:21 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/02/kbbdad7585i9ibb9aibbb.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:22 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/10/01/9f9i6bdca8a5ibbfk6b95.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:39 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/30/faag6g9eiibg6g89fb97f.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:40 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/30/68aeabb66k7ejb65g85ii.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:41 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/26/keadj8ac9jcifbaag8fa7.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:42 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/25/k7jki978habf7g6jda7k5.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:44 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/24/bbajbj5k9aec589ieg7fj.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:44 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/23/f7begb9aiaddfdabj9ie6.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:46 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/23/bcafcica5b5a8jcbfhkid.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:46 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/19/cea8b8afc76ba6idc5jck.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:47 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/18/e7aja5ba8hgje6hkk9fbb.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:48 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/17/h97a5aikkb6d9j9hkjb97.jpg)


กระทู้: เกิดอะไรขึ้นกับ "ประเทศไทย" ใน 30 วัน...???
เริ่มกระทู้โดย: lumtakong ที่ 14 พ.ย. 13, 22:49 น
(http://www.komchadluek.net/cartoon/size2/2013/09/16/9bk55k967ei6jeba7heb5.jpg)