หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ถ้าเรารู้สึกว่า! เติมน้ำมันในปั๊ม แล้วไม่น่าจะครบตามที่เราจะเติม เราจะทำยังไง??

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: thetrainingpro ที่ 20 พ.ย. 14, 13:18 น

ถ้าเรารู้สึกว่า! เติมน้ำมันในปั๊ม แล้วไม่น่าจะครบตามที่เราจะเติม เราจะทำยังไง??


กระทู้: ถ้าเรารู้สึกว่า! เติมน้ำมันในปั๊ม แล้วไม่น่าจะครบตามที่เราจะเติม เราจะทำยังไง??
เริ่มกระทู้โดย: thetrainingpro ที่ 20 พ.ย. 14, 13:18 น
หากเรา (ผู้ซื้อ-ผู้บริโภค) เกิดความรู้สึกว่า ปริมาณน้ำมันที่ได้รับจากการที่เราเข้าไปเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันใด ๆ ก็ตาม ไม่น่าจะครบตามจำนวนที่แจ้งไว้หน้าเครื่อง เราสามารถแจ้ง หรือร้องเรียนให้หน่วยงานใด เข้าตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจ่ายน้ำมัน นั้น ๆ


กระทู้: ถ้าเรารู้สึกว่า! เติมน้ำมันในปั๊ม แล้วไม่น่าจะครบตามที่เราจะเติม เราจะทำยังไง??
เริ่มกระทู้โดย: thetrainingpro ที่ 22 พ.ย. 14, 15:11 น
คำตอบ : หน่วยงานที่ควบคุม ดูแลมาตรฐานของเครื่องจ่ายน้ำมันที่นำมาใช้เพื่อการพานิชย์ (ซื้อ-ขาย) คือ สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์
ที่อยู่. 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel.02 5474355, Fax : 02-5474356, www.cwmthai.org หรือ  http://cbwm.dit.go.th/service/
----------------------------------------------------
*** การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น หน้าที่ของ สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน โดยสำนักฯจะ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี บริการอยู่เป็นประจำโดยท่านสามารถสังเกตได้จากสติกเกอร์ตรวจสอบของสำนักฯว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานมีความถูกต้องเที่ยงตรง(ดังรูป) ทำ ให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าปริมาตรน้ำมันที่จ่ายให้ท่านมีปริมาตรเต็มลิตรการ ทดสอบปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงทำ โดยการเทียบกับเครื่องตวงมาตรฐานซึ่งจะต้องมีผลการทดสอบที่ถูกต้องจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการร้อยลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรองรูป ขอบนอกครุฑติดไว้ที่ตัวมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการปรับ เปลี่ยนแก้ไขมาตรวัดฯ ในภายหลังและทำเครื่องหมายคำรับรองไว้ที่แผ่นป้ายที่แสดงเลขลำดับประจำ เครื่องนอกจากตรวจความเที่ยงตรงของมาตรวัดฯแล้วสำนักฯจะทำการตรวจอุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบของ มาตรวัดฯที่มีผลให้มาตรวัดฯ ทำงานถูกต้อง ดังต่อไปนี้

1.   อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้อากาศที่ปะปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงไหลผ่านเข้าไปในมาตรวัดฯ
2.   อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดฯ
3.   ตรวจการปรับค่าตัวเลขเป็นศูนย์
4.   ตรวจการทำงานของส่วนแสดงค่า ราคาลิตรละ จำนวนปริมาตร และจำนวนเงิน
5.   ตรวจกลไกหยุดการส่งจ่าย และ หากท่านพบเห็น หรือมีข้อสงสัยว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ใช้งานไม่ถูกต้องเที่ยงตรงโปรดแจ้งสายด่วน 1569 สำนักฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบให้ท่าน


กระทู้: ถ้าเรารู้สึกว่า! เติมน้ำมันในปั๊ม แล้วไม่น่าจะครบตามที่เราจะเติม เราจะทำยังไง??
เริ่มกระทู้โดย: thetrainingpro ที่ 22 พ.ย. 14, 15:12 น
คำตอบ : หน่วยงานที่ควบคุม ดูแลมาตรฐานของเครื่องจ่ายน้ำมันที่นำมาใช้เพื่อการพานิชย์ (ซื้อ-ขาย) คือ สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์
ที่อยู่. 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel.02 5474355, Fax : 02-5474356, www.cwmthai.org หรือ  http://cbwm.dit.go.th/service/
----------------------------------------------------
*** การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น หน้าที่ของ สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน โดยสำนักฯจะ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี บริการอยู่เป็นประจำโดยท่านสามารถสังเกตได้จากสติกเกอร์ตรวจสอบของสำนักฯว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานมีความถูกต้องเที่ยงตรง(ดังรูป) ทำ ให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าปริมาตรน้ำมันที่จ่ายให้ท่านมีปริมาตรเต็มลิตรการ ทดสอบปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงทำ โดยการเทียบกับเครื่องตวงมาตรฐานซึ่งจะต้องมีผลการทดสอบที่ถูกต้องจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการร้อยลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรองรูป ขอบนอกครุฑติดไว้ที่ตัวมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการปรับ เปลี่ยนแก้ไขมาตรวัดฯ ในภายหลังและทำเครื่องหมายคำรับรองไว้ที่แผ่นป้ายที่แสดงเลขลำดับประจำ เครื่องนอกจากตรวจความเที่ยงตรงของมาตรวัดฯแล้วสำนักฯจะทำการตรวจอุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบของ มาตรวัดฯที่มีผลให้มาตรวัดฯ ทำงานถูกต้อง ดังต่อไปนี้

1.   อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้อากาศที่ปะปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงไหลผ่านเข้าไปในมาตรวัดฯ
2.   อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดฯ
3.   ตรวจการปรับค่าตัวเลขเป็นศูนย์
4.   ตรวจการทำงานของส่วนแสดงค่า ราคาลิตรละ จำนวนปริมาตร และจำนวนเงิน
5.   ตรวจกลไกหยุดการส่งจ่าย และ หากท่านพบเห็น หรือมีข้อสงสัยว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ใช้งานไม่ถูกต้องเที่ยงตรงโปรดแจ้งสายด่วน 1569 สำนักฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบให้ท่าน
“The Training Pro Learning and Skills”
“เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล”
E-Mail.: t.training.pro@gmail.com
Web Blog : http://thetraining-pro.blogspot.com/