หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ถามครู.com เปิดตัว TaamKru Grader แบบฝึกหัดที่ตรวจคำตอบอัตโนมัติ วัดผลได้ทันที

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: blackinmymind ที่ 5 เม.ย. 16, 12:08 น

ถามครู.com เปิดตัว TaamKru Grader แบบฝึกหัดที่ตรวจคำตอบอัตโนมัติ วัดผลได้ทันที


กระทู้: ถามครู.com เปิดตัว TaamKru Grader แบบฝึกหัดที่ตรวจคำตอบอัตโนมัติ วัดผลได้ทันที
เริ่มกระทู้โดย: blackinmymind ที่ 5 เม.ย. 16, 12:08 น
ถามครู.com  เปิดตัว TaamKru Grader แบบฝึกหัดที่ตรวจคำตอบอัตโนมัติ วัดผลได้ทันที พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ “TKAT Season 5”ชิงถ้วยประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ถามครู.com เปิดตัวแอพพลิเคชั่น TaamKru Grader แบบฝึกหัดเตรียมสอบสำหรับเด็ก ป.1-ป.6  ที่ตรวจคำตอบเองอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น เพียงเด็กฝนข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ เปิดแอพพลิเคชั่นเลือกโหมดถ่ายภาพให้กระดาษอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด แล้วกดปุ่มส่งคำตอบ ระบบจะแสดงคะแนนที่ได้ ข้อที่ถูกและผิด และเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยให้ทันที พร้อมประกาศผลเด็กไทยเก่งวิชาการ ชนะการแข่งขันระดับชาติ “TKAT Season 5” คว้าถ้วยประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ดร.หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์  บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ ถามครู.com  กล่าวว่า “ถามครู.com เว็บไซต์สาธารณะเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นผู้จัดทำทำแอพพลิเคชั่น Taamkru ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะทางวิชาการออนไลน์ และ TaamKru Aptitude Test (TKAT) หรือแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้สำหรับเด็กแบบปรับอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาการอย่างสนุกสนาน โดยในวันที่ 30 มีนาคมนี้ จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นน้องใหม่ Taamkru Grader แบบฝึกหัดเตรียมสอบพร้อมการตรวจคำตอบอัตโนมัติ ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา สามารถแปลผลจากกระดาษคำตอบไปเป็นข้อมูลดิจิตอล ตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ และแจ้งผลคะแนนได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจคำตอบทีละข้อด้วยตนเองที่เสียเวลาและอาจผิดพลาดได้ สามารถเก็บข้อมูลคำตอบของเด็กๆ ไว้เปิดดูซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อที่ทำผิดเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมให้แม่นยำขึ้นได้ พ่อแม่สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนของลูกกับคะแนนเฉลี่ยจากเด็กๆ ทั่วประเทศ ทำให้รู้ว่าลูกมีความรู้อยู่ในระดับใด และสามารถคำนวณคะแนนจากแบบฝึกหัดเตรียมสอบเล่มอื่นๆ ของถามครู ด้วยแอพพลิเคชั่นเดียว ระบบจะเก็บข้อมูลและประมวลผลเป็นรายวิชาให้โดยอัตโนมัติ สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ทั้งแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน จึงทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์อีกต่อไป”
ดร.หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา กล่าวต่อไปว่า “ในงานนี้เราจะมีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ TKAT Season 5 ซึ่งจัดแข่งขันตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา (IQ) และ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย พบว่า มีเด็กให้ความสนใจร่วมแข่งขันกว่า 5,000 คน  และขณะนี้ได้ผู้ชนะแล้ว จำนวน 30 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1.ระดับอนุบาล สำหรับเด็กชั้นอนุบาล1-3  2.ระดับประถมต้น สำหรับเด็ก ป.1-ป.3 และ 3.ระดับประถมปลาย สำหรับเด็ก ป.4-ป.6 ผู้ชนะเลิศที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดในแต่ละระดับ จะได้รับถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทุนวิจัยสำหรับครู 5,000 บาท และโล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน”

“เด็กทุกคนที่เข้าแข่งขันได้ทำข้อสอบออนไลน์บนระบบ TKAT ซึ่งเป็นการทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้แบบปรับระดับอัตโนมัติ (Adaptive Test) แบบทดสอบแต่ละชุดมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคนซึ่งใช้แบบทดสอบต่างชุดกัน โดยมีการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กที่สอบเป็นรายบุคคล จากคลังข้อสอบของ Taamkru ซึ่งเป็นคลังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีข้อสอบมากกว่า 1,000,000 ข้อ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่คัดเลือกข้อสอบบนพื้นฐานของผลการตอบข้อสอบข้อที่ผ่านมาของเด็ก ซึ่งเมื่อเด็กทำข้อสอบชุดแรกแล้ว ระบบจะวิเคราะห์และประเมินระดับความสามารถของเด็ก เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมข้อต่อไป โดยมีหลักการว่า ถ้าเด็กตอบข้อสอบถูกต้อง ข้อถัดไปจะยากขึ้น แต่ถ้าตอบผิด ข้อถัดไปจะง่ายลง ซึ่งการทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้ TaamKru Aptitude Test (TKAT) นี้ นอกจากสามารถทดสอบทักษะทางวิชาการของเด็กเป็นรายบุคคล มีการตรวจให้คะแนน และรายงานผลการวัดความถนัดทางการเรียนรู้ของเด็กได้ทันที มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยครู พ่อแม่ ผู้ปกครองให้สามารถเปรียบเทียบความถนัดทางการเรียนรู้ของเด็กในความดูแลกับเด็กวัยเดียวกันได้อีกด้วย ดังนั้น จึงสามารถช่วยเหลือและเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปให้เด็กมีความพร้อมครบทุกด้านสำหรับการศึกษาในชั้นต่อไป” ดร.หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา กล่าว

ถามครูยังเปิดให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูได้ร่วมใช้ ร่วมทดลองแบบฝึกหัดออนไลน์ ที่อัดแน่นไปด้วยสาระ และความสนุกสนาน สนใจเข้าร่วมการประกาศผลรางวัล และแอพพลิเคชั่น ได้ที่ โทร. 089-500-5558 หรือ http://taamkru.com หรือ facebook.com/taamkru