หน้า : พิมพ์หน้านี้ - 9 ปริศนาธรรมคำสอน ที่แฝงอยู่ในองค์พระพุทธรูป

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: apookanha ที่ 26 พ.ค. 16, 07:04 น

9 ปริศนาธรรมคำสอน ที่แฝงอยู่ในองค์พระพุทธรูป


กระทู้: 9 ปริศนาธรรมคำสอน ที่แฝงอยู่ในองค์พระพุทธรูป
เริ่มกระทู้โดย: apookanha ที่ 26 พ.ค. 16, 07:04 น
บทความนี้มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันครับ.. “9 ปริศนาธรรมคำสอน ที่แฝงอยู่ในองค์พระพุทธรูป”..
ในการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆนั้น นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาช้านานแล้ว ชาวพุทธยังถือว่าพระพุทธรูปเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก พระองค์ทรงเป็นผู้ชี้นำทางแห่งการดับทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง ซึ่งลักษณะของการสร้างพระพุทธรูป หรือรูปปั้นแทนพระพุทธองค์นั้น จะสังเกตเห็นว่า มีลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการรวมอยู่ด้วย ซึ่งพุทธลักษณะหลักๆที่เราเห็นอยู่ในองค์พระพุทธรูป มีอยู่ 9 ประการดังนี้
๑. พระเกศา (เส้นผม) บนพระเศียร (ศีรษะ) ขมวดปมเป็นรูปก้นหอย หมายถึงสติปัญญาที่ใช้แก้ไขปมปัญหาหรือปมทุกข์ต่างๆ
๒. เปลวไฟบนพระเศียร หมายถึงความเร่าร้อนที่มีอยู่ในจิตใจ
๓. ยอดแหลมของพระเศียร เปรียบได้กับสติปัญญาอันเฉียบแหลม
๔. พระเนตร (ดวงตา) มองต่ำ หมายถึงให้รู้จักมองดูตนเอง และตักเตือนตนเองเสียบ้าง
๕. พระนาสิก (จมูก) โด่ง เปรียบได้กับขันติบารมีอันเปี่ยมล้น
๖. พระโอษฐ์ (ปาก) ยิ้มละมัย เปรียบได้กับน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์
๗. พระกรรณ (หู) ยาว เปรียบได้กับความหนักแน่นมั่นคง
๘. พระหัตถ์ (มือ) แบ เปรียบได้กับการปล่อยวางและการเสียสละ
๙. นิ้วพระบาท (นิ้วเท้า) เสมอกัน เปรียบได้กับการประคับประคองจิตใจให้สม่ำเสมอ

คำอธิบายขยายความให้กระจ่างในแต่ละหัวข้อ รับชมในคลิปวีดีโอนี้ได้เลยครับ

eEW6RKcUi9s