หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Enterprise Resource Planning คือ การบริหารทรัพยากรขององค์กร ระบบการบริหารเพื่อว

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: yupalove ที่ 29 มิ.ย. 16, 14:29 น

Enterprise Resource Planning คือ การบริหารทรัพยากรขององค์กร ระบบการบริหารเพื่อว


กระทู้: Enterprise Resource Planning คือ การบริหารทรัพยากรขององค์กร ระบบการบริหารเพื่อว
เริ่มกระทู้โดย: yupalove ที่ 29 มิ.ย. 16, 14:29 น
Enterprise Resource Planning คือ การบริหารทรัพยากรขององค์กร

ระบบการบริหารเพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริ

ษัทของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจทุก

ขั้นตอน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่ผลกำไรสูงสุดของบริษัท

และที่สำคัญยังรวมถึงระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ERP

จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กอีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยร

วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP

จะช่วยทำให้การเชื่อมโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต

และการขายทำได้อย่างราบรื่น

ผ่านข้ามกำแพงระหว่างแผนกและทำให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประ

โยชน์สูงสุดเป็นการรวบรวมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

ตลอดจนเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ (Applications) ต่างๆ

ของแต่ละส่วนงานเข้าเป็นระดับองค์กร (Enterprise)

โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพียงแห่งเดียว

http://www.mangoconsultant.com/?option=com_products&view=allproduct&id=15&Itemid=169&lang=th