หน้า : พิมพ์หน้านี้ - SWIFT เผยรายงานถกแนวทางการรวมตัวทางการเงินในอาเซียน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 21 เม.ย. 17, 11:46 น

SWIFT เผยรายงานถกแนวทางการรวมตัวทางการเงินในอาเซียน


กระทู้: SWIFT เผยรายงานถกแนวทางการรวมตัวทางการเงินในอาเซียน
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 21 เม.ย. 17, 11:46 น
เอกสารการอภิปรายฉบับใหม่แจกแจงอุปสรรคต่อการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน และบทบาทสำคัญในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
SWIFT เผยแพร่ เอกสารการอภิปราย  (http://file:///E:/Users/nalinchat.p/Downloads/swift_payments_white_paper_asean_regional_financial_integration%20(1).pdf)เกี่ยวกับการรวมตัวทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในโลก โดยคาดการณ์ว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.2% ระหว่างปี 2560 ถึง 2563  ซึ่งปัจจุบันแนวทางการรวมตัวทางการเงินของภูมิภาคนี้กำลังอยู่ในจุดผกผันสำคัญ และกำลังก้าวสู่การเป็นตลาดที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว อันจำเป็นต้องมีการทบทวนถึงหลักการพื้นฐานในการรวมตัวทางการเงินระดับภูมิภาค
เอกสารการอภิปรายฉบับใหม่  (http://file:///E:/Users/nalinchat.p/Downloads/swift_payments_white_paper_asean_regional_financial_integration%20(2).pdf)นี้ได้แจกแจงปัญหาหลักซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวทางการเงินระดับภูมิภาคของอาเซียน และบ่งชี้ว่าปัญหาเหล่านี้ยังรอการแก้ไขอย่างเหมาะสมตามแผนงาน นโยบายสาธารณะ และการประสานงานด้านกิจกรรมในภาคเอกชน
เอกสารดังกล่าวได้เปิดเผยถึงการพึ่งพาตลาดภายนอกภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 การชำระเงินที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ภายในอาเซียนยังคงดำเนินการผ่านตลาดภายนอกอาเซียน และกว่า 85% เป็นการชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งธุรกรรมส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  หรือในปี 2558-2559 นั้น การชำระเงินที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ในประเทศเวียดนาม ซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับผลประโยชน์ต่างอยู่ในประเทศเดียวกัน แต่กลับมีการทำธุรกรรมภายนอกประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 203%
ในปี 2559 ช่องว่างระหว่างตลาด ASEAN-5 และ LCMVB ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยการค้าขายระหว่างทั้งสองกลุ่มมีอัตราส่วนลดลงถึง 26% ต่อปี งานวิจัยดังกล่าวยังพบด้วยว่า ปริมาณการค้าขายระหว่างอาเซียนและตลาดภายนอกอาเซียน (เช่น จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง) ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยต้องแลกกับปริมาณการค้าขายภายในอาเซียนที่ลดลง อันแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการเพื่อส่งเสริมการค้าภายในอาเซียน เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดภายในภูมิภาค ในฐานะตลาดที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว  นอกจากนี้อาเซียนยังเผชิญกับอุปสรรคต่อการรวมตัวทางการเงิน ทั้งจากการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทดำเนินไปอย่างเชื่องช้า ภาคเอกชนที่ด้อยโอกาส และมีศักยภาพด้านดิจิทัลในระดับต่ำ  ทั้งนี้สิงคโปร์ยังคงครองตำแหน่งสำคัญในฐานะศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคอาเซียน โดย 88% ของการค้าขายมีต้นสายหรือมีผู้รับผลประโยชน์อยู่ในประเทศดังกล่าว
เอกสารการอภิปรายฉบับนี้ยังแนะนำมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับประชาคมอาเซียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคเพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมตัวทางการเงินระดับภูมิภาค การจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 20022 สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของอาเซียน และการกำหนดผู้นำระดับตลาดเพื่อรับผิดชอบต่อการริเริ่มต่างๆ ในภูมิภาค
Rahul Bhargava ผู้อำนวยการด้านการริเริ่มตลาดการชำระเงินประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ SWIFT กล่าวว่า "ธรรมาภิบาลระดับภูมิภาคและความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2025 ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระดับภูมิภาคของอาเซียน เอกสารการอภิปรายฉบับนี้เน้นย้ำถึงความแตกต่างอย่างมากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทั่วตลาดอาเซียนและการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานโลกอย่าง ISO 20022 การปรับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินภายในประเทศให้ทันสมัยต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย AEC 2025 และเดินไปในทางเดียวกันกับแนวโน้มต่างๆ ในระดับโลก อาทิ การก้าวสู่มาตรฐาน ISO 20022 และการชำระเงินแบบเรียลไทม์
ดังนั้นความร่วมมือในระดับสูงของผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายในการรวมตัวทางการเงินของ AEC"
ข้อมูลเกี่ยวกับ SWIFT
SWIFT เป็นผู้ให้บริการรับและส่งข้อความทางการเงินที่ปลอดภัยระดับแนวหน้าของโลก ภายใต้รูปแบบองค์กรที่มีสมาชิกทั่วโลกเป็นเจ้าของร่วมกัน เรามอบแพลตฟอร์มการรับและส่งข้อความทางการเงิน การกำหนดมาตรฐานการสื่อสาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและบูรณาการ การระบุตัวตน การวิเคราะห์ และการยึดปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน แพลตฟอร์มการรับและส่งข้อความทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ได้เชื่อมต่อกับธนาคาร สถาบันด้านหลักทรัพย์ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานภาคการเงิน และลูกค้าองค์กรกว่า 11,000 แห่ง ในมากกว่า 200 ประเทศและเขตปกครอง เพื่อให้สื่อสารข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อความทางการเงินที่ได้มาตรฐานและไว้วางใจได้ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินระหว่างประเทศและในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์ทั่วโลก เรามุ่งเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินกิจการ และลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และขจัดความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานใหญ่ของ SWIFT ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยียม โดยธรรมาภิบาลและการสอดส่องดูแลในระดับสากลของ SWIFT ได้ช่วยตอกย้ำถึงความเป็นกลางและเป็นสากลภายใต้โครงสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในขณะที่เครือข่ายสำนักงานทั่วโลกของ SWIFT ได้มอบความครอบคลุมศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทุกแห่ง
กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.swift.com หรือติดตามข้อมูลผ่านทาง Twitter: @swiftcommunity  (https://twitter.com/swiftcommunity) และ LinkedIn: SWIFT  (https://www.linkedin.com/company/swift)
ข้อมูลติดต่อ: 
อีเมล: Xavier.DUVAL@swift.com
โทร. +852 21078978
(https://www.uppic.org/image-63F0_58F9882F.jpg)
โลโก้ - http://photos.prnasia.com/prnh/20160127/8521600559Logo