หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อิสราเอลใช้ AI ตรวจโรค ตั้งเป้าพัฒนา Big Data ด้านสุขภาพ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ผู้หญิงชวนคุย => ข้อความที่เริ่มโดย: nberry123 ที่ 6 ก.ค. 18, 03:02 น

อิสราเอลใช้ AI ตรวจโรค ตั้งเป้าพัฒนา Big Data ด้านสุขภาพ


กระทู้: อิสราเอลใช้ AI ตรวจโรค ตั้งเป้าพัฒนา Big Data ด้านสุขภาพ
เริ่มกระทู้โดย: nberry123 ที่ 6 ก.ค. 18, 03:02 น
(http://globthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/Israel_0015.jpg)
รัฐบาลอิสราเอลอนุมัติแผนข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ (Big Data Health Project) ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนดิจิทัลแห่งชาติ (The National Digital Program) ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2020 ตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big Dataและศูนย์ข้อมูล โครงการ digital – health มีมูลค่ารวม 264.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานข้อมูล Big Data ด้านสุขภาพของประชากรอิสราเอลให้กับนักวิจัยและบริษัทเอกชนภายในระยะเวลาห้าปี

            โครงการดังกล่าวจะดําเนินการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกองทุนเพื่อสุขภาพของประเทศ โดยใช้เครื่องมือ artificial intelligence ในการตรวจหาความผิดปกติและวินิจฉัยโรคสําหรับประชากร ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อสุขภาพของอิสราเอลราวเก้าล้านคน การจัดเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพดังกล่าวจะทําให้ อิสราเอลมีฐานข้อมูลทางการแพทย์ของประเทศขนาดใหญ่ และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธิ์จากภาคเอกชนในการใช้ข้อมูลนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และระบบการรักษาพยาบาลของประเทศ
            การจัดทําระบบ Big Data ดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลขนาดใหญ่จากผู้ป่วยจํานวนมาก ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ประสิทธิภาพของการใช้ยาให้แก่บริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ในโลกได้ตามความเป็นจริง และจะช่วยดึงดูดบริษัทข้ามชาติที่อาจเข้าไปตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในอิสราเอล อาทิ ศูนย์วิจัยพัฒนายาเพื่อทดสอบและคาดการณ์สภาวะของโรคต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยคาดว่าโครงการฯ มีมูลค่าถึงหกแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ