หน้า : พิมพ์หน้านี้ - แนะนำเนื้อหาที่ใช้สอบ ตำแหน่งนิติกร ปปช 2562

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: parich_su ที่ 4 ก.พ. 19, 21:52 น

แนะนำเนื้อหาที่ใช้สอบ ตำแหน่งนิติกร ปปช 2562


กระทู้: แนะนำเนื้อหาที่ใช้สอบ ตำแหน่งนิติกร ปปช 2562
เริ่มกระทู้โดย: parich_su ที่ 4 ก.พ. 19, 21:52 น
แนะนำเนื้อหาที่ใช้สอบ ตำแหน่งนิติกร ปปช 2562 วิเคราะห์เนื้อหาจากประกาศสอบสำนักงาน ปปช (ดูประกาศรับสมัครนิติกร ปปช  (https://dokkooon.com/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pdf))

วิเคระห์เนื้อหาจาประกาศ ตรงตามเกณฑ์การคัดสรร ตำแหน่งนิติกร
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
– ประมวลกฎหมายอาญา
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
– ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

ดูประกาศรับสมัครนิติกร ปปช  (https://dokkooon.com/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pdf)