หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 14 ก.ย. 19, 17:31 น

ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”


กระทู้: ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 14 ก.ย. 19, 17:31 น
ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์  สู่ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

(12 ก.ย.2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ เปิดชุมชนใหม่ประจำปี 2562 ในโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท โดยมีนายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลตำบลเนินขามและโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โดยมี นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี

นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท   กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี) การร่วมมือระหว่าง ทีโอที กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินขาม จะส่งผลให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดี จ.ชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตอย่างเห็นได้ชัด กิจกรรม TOT YOUNG CLUB ของ ทีโอที เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี ต่อไปในอนาคต

นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นโครงการด้าน CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางFacebook Page

นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ TOT Young Club ปัจจุบันมีเครือข่ายแล้ว 67 ชุมชน โดย ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 68  สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่าย เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีโอที เทศบาลตำบลเนินขาม  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โดย ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้การอบรมความรู้

ทักษะด้านไอที ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการซื้อขายออนไลน์  ในส่วนของเทศบาลตำบลเนินขาม จะประสานงานและจัดให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งก่อนและภายหลังการอบรม รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน TOT Young Club จากโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ในการทำกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่โลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท มีจุดแข็งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง ชาวบ้านที่นี่ยังใช้ภาษาถิ่นก็คือภาษาลาวเวียง มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนมาให้เห็นผ่านลวดลายของผ้าทอจากภูมิปัญญาของคนลาวเวียง บ้านเนินขามได้สร้างสรรค์ลวดลายผ้าใหม่ๆ ให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นลายผ้า “ผ้าทอลายช่อใบมะขาม” นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน  อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกฝ้าย-ไหม ผ้าขาวม้า 5 สี  หมอนขวาน เสื้อจุกหม้อ ย่ามมัดหมี่  สปาเท้า เป็นต้น

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไป กดไลท์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTlCSR/


กระทู้: ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 14 ก.ย. 19, 17:37 น
ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”