หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เรื่อง : ประกาศเลื่อนกิจกรรม SG Run เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: blackinmymind ที่ 16 มี.ค. 20, 17:03 น

เรื่อง : ประกาศเลื่อนกิจกรรม SG Run เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19


กระทู้: เรื่อง : ประกาศเลื่อนกิจกรรม SG Run เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19
เริ่มกระทู้โดย: blackinmymind ที่ 16 มี.ค. 20, 17:03 น
เรื่อง : ประกาศเลื่อนกิจกรรม SG Run เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19
เรียน : ผู้ร่วมกิจกรรม SG Run และผู้สนับสนุนกิจกรรม SG Run


วันนี้เป็นวันหนึ่งที่คณะผู้จัดรู้สึกลำบากใจ เพราะกิจกรรม SG Run ได้เลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้ว คณะผู้จัดได้เรียกประชุมด่วนเพื่อหาข้อสรุป
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภาวะวิกฤตเรื่องไวรัส COVID-19 และราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป
ทางกิจกรรม SG RUN ในครั้งนี้มีผู้สมัครและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 4000-5000 คน เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 คณะผู้จัดงานจึงพิจารณาถึงความปลอดภัยของทุกๆ ท่านแล้วเห็นควรเลื่อนกิจกรรม SG RUN 2020 ออกไปจนกว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยดีขึ้นหรือเข้าสู่สภาวะปกติ
กิจกรรมการวิ่งเลื่อนได้ แต่กิจกรรมการมอบเงินให้คุณครูเกษียณยังคงต้องจัดการให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้
เพื่อการจัดกิจกรรม SG Run For Teachers 2020 เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุนที่ต้องการมอบเงินค่าสมัครให้คุณครูเกษียณนั้น คณะผู้จัดทำจึงยังคงจัดกิจกรรมมอบเงินจากค่าสมัครทั้งหมดให้คุณครูเกษียณในวันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยจะเรียนเชิญผู้สนับสนุนกิจกรรม SG Run และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ เพื่อส่งมอบเงินให้คุณครูเกษียณทุกท่าน
สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าสมัคร คณะผู้จัดงานขอความกรุณาหักค่าใช้จ่าย
1. ผู้สมัครแบบธรรมดาค่าสมัคร 800 บาท คืนเงิน 400 บาท
2. ผู้สมัครแบบ VIP ค่าสมัคร 1500 บาท คืนเงิน 900 บาท
**** โดยแจ้งความประสงค์และส่งคืนเบอร์วิ่ง (BIB) ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2563 ****
เนื่องจากจุดประสงค์ของการจัดงานคือ ค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมาสเตอร์และครูเกษียณ หากมีการขอคืนทางทีมผู้จัดงานจะต้องทำการสรุปและปรับยอดเงินค่าสมัครทั้งหมด เพื่อที่จะมอบให้คุณครูเกษียณตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2563
ทางคณะผู้จัดงานขอกราบขออภัยผู้ร่วมกิจกรรม และผู้สนับสนุนทุกท่านในการเลื่อนกิจกรรม SG Run 2020 ครั้งนี้ และขอขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด
คณะผู้จัดงาน SG Run
#SGRun4Teachers
#SaintGabrielRun
#SGRunCentennialCelebration
:: วิธีการขอเงินค่าสมัครคืน ::
1 . ส่งเบอร์วิ่ง (BIB) โดยเขียนรายละเอียดเลขบัญชี พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องคืนเสื้อ และสำหรับผู้สมัคร VIP ไม่ต้องคืนเบอร์สีทอง)
2. ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เท่านั้น (ตามตราประทับของไปรษณีย์ไทยหรือผู้ให้บริการขนส่ง (หากส่งภายหลังทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
3. จ่าหน้าซองส่งมาที่ คุณวรวุฒิ จิตรวรประเสริฐ 089-123-6587
บ้านเลขที่ 64/4 ซอยเพชรเกษม 6 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600